Птичий клёкот гортанный / Татьяна Теребинова

Татьяна Теребинова   Птичий клёкот гортанный  Птичий клёкот гортанный наперерез Ветру хлёсткому – ввысь – под купол небес. Неба синь по краям, то светлей, то темней; Из клубка облаков нить звенящих аллей Выплетает следами дробящийся пласт, Извлекает проталин заломанный наст. … Continue reading

“UDHËTIMI I FUNDIT”- NJË VEPËR QË TË TRAUMATIZON ME RRËFIMIN E TË PAZAKONTËS DHE TË MREKULLON ME SHARMIN ROMANESK / Nga: Dr.sc. Bardhyl Maliqi

“UDHËTIMI I FUNDIT”- NJË VEPËR QË TË TRAUMATIZON ME RRËFIMIN E TË PAZAKONTËS DHE TË MREKULLON ME SHARMIN ROMANESK “Udhëtimi i fundit” i romancierit Konstandin Voglit, në krijimtarinë e tij është vepra që të traumatizon me rrëfimin e të pazakontës … Continue reading

Türkan Ergör (Turkey)

Türkan Ergör (Turkey)   Türkan Ergör, Philosopher, Writer, Poet, Ambassador for Peace, Professor Honour of Philosophy and Peace, Professor Honour of Sociology, Professor Honour of Psychology, Professor Honour of Human Rights, Doctor Honour of Law, World Peace Icon. Türkan Ergör … Continue reading