Птичий клёкот гортанный / Татьяна Теребинова

Татьяна Теребинова   Птичий клёкот гортанный  Птичий клёкот гортанный наперерез Ветру хлёсткому – ввысь – под купол небес. Неба синь по краям, то светлей, то темней; Из клубка облаков нить звенящих аллей Выплетает следами дробящийся пласт, Извлекает проталин заломанный наст. … Continue reading

“UDHËTIMI I FUNDIT”- NJË VEPËR QË TË TRAUMATIZON ME RRËFIMIN E TË PAZAKONTËS DHE TË MREKULLON ME SHARMIN ROMANESK / Nga: Dr.sc. Bardhyl Maliqi

“UDHËTIMI I FUNDIT”- NJË VEPËR QË TË TRAUMATIZON ME RRËFIMIN E TË PAZAKONTËS DHE TË MREKULLON ME SHARMIN ROMANESK “Udhëtimi i fundit” i romancierit Konstandin Voglit, në krijimtarinë e tij është vepra që të traumatizon me rrëfimin e të pazakontës … Continue reading