MUZË Ç’ DO HERË E ZGJUAR ( Përqasje rreth librit më të ri poetik ” GJAKU IM TË QOFTË FALË” i autorit NEHAT JAHIU ) / Nga Sevëme Fetiqi

  Doli nga  Shtypshkronja ” FURKAN PRINT-SHKUP” libri më i ri  poetik  ” GJAKU IM TË QOFTË FALË” i autorit NEHAT JAHIU             Përqasje nga Sevëme Fetiqi MUZË Ç’ DO HERË E ZGJUAR      Nehat Jahiu padyshim është një ndër … Continue reading