Eva Hila, fituese e Çmimin III (të tretë) Letrar “Frang Bardhi / Eva Hila, winer of the third (III) “Frang Bardhi” Literary Award

Galaktika Poetike “ATUNIS” Poetic Galaxy “ATUNIS” Çertifikatë Award “Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar, veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur” I embraced the heavy responsibility to write, only … Continue reading

Namik Selmani, fitues i Çmimin II (të dytë) Letrar “Frang Bardhi / Namik Selmani, Winer of the seconds (II) “Frang Bardhi” Literary Award

Galaktika Poetike “ATUNIS” Poetic Galaxy “ATUNIS” Çertifikatë Award “Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar, veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur” I embraced the heavy responsibility to write, only … Continue reading

Iliaz Bobaj, fituesi i Çmimit I (të parë) Letrar “Frang Bardhi / Iliaz Bobaj , Winer of the First (I) “Frang Bardhi” Literary Award

Galaktika Poetike “ATUNIS” Poetic Galaxy “ATUNIS” Çertifikatë Award “Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar, veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur” I embraced the heavy responsibility to write, only … Continue reading