Kongresi 100 Universal i Esperantos në Lille, Francë, nga 25 korrik gjer 1 gusht 2015 – Tema: “Gjuhët, artet dhe vlerat në dialogun ndërmjet kulturave” / Bardhyl Selimi, Shoqata esperantiste shqiptare

Kongresi 100 Universal i Esperantos  në Lille, Francë, nga 25 korrik gjer 1 gusht 2015  Tema: “Gjuhët, artet dhe vlerat në dialogun ndërmjet kulturave”     Bardhyl Selimi, Shoqata esperantiste shqiptare         Qëndrimi i Shoqatës Esperantiste Universale (UEA) … Continue reading