Poems by Nayanika Dey

Nayanika Dey   Nayanika Dey is a 23 years old aspiring poetess from Durgapur, West Bengal, India. She is currently pursuing her Master’s degree in Economics and Actuarial Science from IAI. She started penning down her thoughts and imaginations when … Continue reading

Mendim filozofik për filozofinë e jetës “Në artin pa unaza” ( Eltona Lakuriqi tenton të skalisë në artin e fjalës, dashurinë njerëzore ) / Nga: Fatime Kulli

Mendim filozofik për filozofinë e jetës “Në artin pa unaza” – Eltona Lakuriqi tenton të skalisë në artin e fjalës, dashurinë njerëzore     Nga:  Fatime Kulli   Vëllimi i katërt me poezi “Në artin pa unaza” i autores, Eltona … Continue reading

Kaltrina VB Hoti

Kaltrina VB Hoti   E lindur më  26 qershor 1967 në Hoti në Plavë.   Shkollën fillore e kreu në Prishtinë “Hasan Prishtina”   dhe shkollën e mesme të mjekësisë në “Xhevdet Doda”. Në vitin parë të fakultetit të mjekësisë e lenë … Continue reading