Become Soil / Multilanguage poem by Santosh Kumar Pokharel

  Multilanguage poem by Santosh Kumar Pokharel     माटो बन   मैले देस खोजेको थिइंन देस सिकाइयो माटो भनेर मैले माटो नियालेँ हत्केलामा राखेर त्यहाँ देस थिएन थिए फगत कणिकाहरू I तर सुवास भने पक्कै थियो, थियो मगमग बसाइरहेको … Continue reading

Sabrina De Canio (Italy)

  Sabrina De Canio (Italy Sabrina De Canio (Piacenza, Italy) award-winning internationally-acknowledged poet, Literature teacher, translator and co-director of Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo ( Saint Christopher’s Poetry Museum), Piacenza, Italy, the only one of its kind … Continue reading