Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”;Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) / Nga: Merita Curri

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”; Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) Së pari interesante lëvozhga, personazhi dhe dielli. Pse e shoh diellin si ndërlidhës të vajzës me jetën? Edhe … Continue reading