Introduction: “A Journey” by Honorable Prime Minister of India Narendra Modi (Introducción : Un Viaje” del Honorable Primer Ministro de India Narendra Modi) / By Susana Roberts

Introducción : Un Viaje” del Honorable Primer Ministro de India Narendra Modi Mi amor por la LIteratura Universal y trabajo de traducción concluido!..un Honor haber traducido las palabras que brotan de los poemas del Honorable Primer Ministro de India. Narendra … Continue reading

Koncepti i lirisë dhe patriotizmit në këndvështrimin e autorit Mihal Kalia në studimin monografik “Përqasje e çoroditur”  / Nga: MSc. Albert HABAZAJ

Koncepti i lirisë dhe patriotizmit në këndvështrimin e autorit Mihal Kalia në studimin monografik “Përqasje e çoroditur”   Për ju, miq të Librit, të Bibliotekës dhe të Autorit jemi falënderues, sepse këtë ditë, që natyrshëm  e keni aq të çmuar, … Continue reading