ରାତିଟିଏ ଦିଅ ମତେ (Give me one night) – By Agron Shele / Transcreation in Odia -Swapna Behera

ରାତିଟିଏ ଦିଅ ମତେ By Agron Shele     ଦୟା କରି ତୁମ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ରାତି ଟିଏ ଦିଅ   ଯେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରେ ଶୋଇ ପାରିବି ଏବଂ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ମରିଯିବି ,ହଜିଯିବି ସବୁଦିନ … Continue reading