Premio Nazionale di Poesia “Il Presepe”

  Premio Nazionale di Poesia “Il Presepe”     file:///C:/Users/agron/Downloads/Pesche%202014-2015%20estratto.pdf     Associazione Turistica e Culturale “Pro-Pesche” Piazza Roveto 86090 PESCHE (IS) IVA 00408900942   Premio Nazionale di Poesia “IL PRESEPE” 12a Edizione – 2014/2015   L’Associazione turistica e culturale … Continue reading

Be Nobody / Lama Marut

Be Nobody
by Lama Marut


QUOTE
Consider this: We all know that it is in those moments when we completely lose ourselves — engrossed in a good book or movie, engaged in an all-consuming task or hobby, or immersed in our child’s or lover’s gaze — that we are truly happy. These experiences point to something extremely important: Our greatest joy comes when we vacate ourselves and give ourselves over to something or someone else. It is when we manage to ‘stand outside of ourselves’ (exstasis) that we experience ecstasy.

“True and deeply felt self-esteem comes not through the exhausting quest for more and more ego inflation. It comes only when the ego and its endless demands are quieted and quenched, when the lower self is emptied and the fullness and plentitude of the Higher Self arise.

“It is only when we stop narrating the play-by-play of our lives and actually start living in an unmediated and direct way that we become really present and fully engaged. It is only when that little voice inside our head finally shuts up that we become wholly assimilated with what’s actually happening, and become truly happy.

“It is important to have a good, healthy sense of self-worth, and the point of being nobody is certainly not to become servile, a doormat on which others can trample. But thinking that we will feel fulfilled only if we become more special than others leads to an increase, not a diminishing, of anxiety and dissatisfaction.

“Wanting to be somebody unique — or somehow ‘more unique than others’ — is actually quite common: there’s nothing special about wanting to be special. But it is this very drive for radical individuality and superiority that keeps us feeling isolated and alone. In the end, the willingness to let go and be nobody is what’s really extraordinary, and it is the only means for real connection with others and communion with what is real.”UNQUOTE

Legjislacion dhe praktike ne prokurimet publike Kurs trajnimi 3 ditor 19-20-21 Nentor 2014

logo

Legjislacion dhe praktike ne prokurimet publike
Kurs trajnimi 3 ditor
19-20-21 Nentor 2014


Ky trajnim i vjen ne ndihme te gjithe studenteve te diplomuar ne nje nga deget e shkencave ekonomike si dhe atyre qe aktualisht jane ne mardhenie pune dhe deshirojne qe te zhvillojne njohurite e tyre ne fushen e prokurimeve publike.

Programi:

– Paketa Ligjore e prokurimeve publike

o Ligji nr.9643 “Per prokurimin publik”
o VKM nr.1 dt 10.01.2007 “ Per rregullat e prokurimit publik”
o Udhezimet ne funksion te prokurimit publik
o Dokumentat standarte te tenderit
o Permbledhje

– Sistemi online i prokurimeve publike

o Prezantim i sistemit online te prokurimeve publike
o Menute kryesore te programit
o Pergatitja e dokumentacionit per nje tender
o Ngarkimi i dokumentacionit ne sistemin online
o Shembull praktik te sistemit online te prokurimit

– Procedurat e ankimimit administrativ

o Te drejtat dhe detyrimet e nje operatori ekonomik
o Shkallet dhe afatet e ankimimit administrativ
o Rezultatet e ankimimit administrativ
o Shembuj praktik te ankimimit administrativ

Trajnimi do te zhvillohet ne datat 19-20-21 Nentor, ora 17:30-20:00 ne amjentet e Doro City Hotel, Rr: “Muhamet Gjollesha”, Prane Zogut te Zi, Tirane. Tarifa e regjistrimit 50 Euro. Per regjistrime duhet te paraqiteni brenda dates 17.11.2014 prane zyrave te Gaba Consulting ne Rr: ”Durresit” nr 37, Tirane nga ora 09:00-16:00, ose mund te dergoni me email formularin e aplikimit. Pagesa behet ne momentin e aplikimit. Ne fund te trajnimit pjesemarresit do te paisen me certifikate pjesemarrje e cila eshte e njohur nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise dhe Qendra Kombetare e Licensimit.

Klikoni ketu per te shkarkuar formularin e aplikimit.

Adresa: Rr ”Durresit” Nr 37, Ish Gjykata e Tiranes, Tirane E-mailtrajnime@tax.org.al Website: www.tax.org.al Tel: 04 223 9467

Thirrje për Propozime 2015 – Foundation Schüler Helfen Leben

Njoftim

 

Thirrje për Propozime 2015 – Foundation Schüler Helfen Leben

Të nderuar kolegë,

Fondacioni Gjerman Schüler Helfen Leben (SHL)  njofton çeljen e Thirrjes për Propozime 2015, duke ftuar organizatat jo-fitimprurëse nga Shqipëria, Bosnjë-Herzegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia të aplikojnë për financim projektesh.  Qëllimi kryesor i thirrjes është fuqizimi i zhvillimit social të fëmijëve dhe i të rinjve në vendet e sipërpërmendura  duke vënë theksin tek  mbështetja e punës edukative dhe integrimit social. Qëllimi final është forcimi i shoqërisë civile, ku të rinjtë të mund të operojnë dhe të marrin përgjegjësi.

Dokumentet e thirrjes që përmbajnë informacion të hollësishëm  rreth mënyrës së propozimit dhe procesit përzgjedhës  mund të gjenden në faqen  www.callforproposals.de

Thirrja është e hapur deri në 5, Dhjetor 2014. Aplikimet duhen bërë ekskluzivisht sipas formës online te aplikimit.

Për informacion të mëtejshëm mbi Schüler Helfen Leben, mund të vizitoni faqen e internetitit (www.schueler-helfen-leben.de)

Këtë informacion mund ta gjeni gjithashtu në faqen e internetit të projektit TACSO në linqet e mëposhtme:

EN: http://tacso.org/news/events/default.aspx?id=11154&template_id=73&langTag=en-US

AL: http://tacso.org/news/events/default.aspx?id=11155&template_id=73&langTag=sq-AL

 

 

Pune te mbare,

TACSO Albania Office

___________________________________________

Kotoni Business Centre, Rr. “Donika Kastrioti”, Ndertesa 3,

H.2, Ap.6, Tirana, ALBANIA

Tel: 00355 422 59 597

E-mail: info.al@tacso.org

Website: www.tacso.org

 

This project is funded by European Union.

INSTITUTI I LIBRIT DHE I PROMOCIONIT, MUZEU HISTORIK KOMBËTAR dhe BOTIMET TOENA organizojnë : EKSPOZITËN E PIKTURËS “VLORA NË TELAJO” nga 60 artistë të peizazhit

Ftesë   file:///C:/Users/agron/Downloads/Ftese%20-%20Ekspozita%20e%20piktures%20Tirane.pdf INSTITUTI I LIBRIT DHE I PROMOCIONIT MUZEU HISTORIK KOMBËTAR dhe BOTIMET TOENA   organizojnë EKSPOZITËN E PIKTURËS VLORA NË TELAJO nga 60 artistë të peizazhit   10-20 nëntor 2014 muzeu historik kombëtar   Ceremonia e çeljes: e martë, 10 nëntor 2014, … Continue reading

“Djalli që pagova për këshillë”, është një borxh që po ia shlyej Shqipërisë / Intervistë ekskluzive e autores Jeta Vojkollari për gazetën ” Sot News”

      “Djalli që pagova për këshillë”, është një borxh që po ia shlyej Shqipërisë   Intervistë ekskluzive e autores Jeta Vojkollari për gazetën  ” Sot News”   http://www.sot.com.al/intervista     “Djalli që pagova për këshillë” është libri i parë … Continue reading

Aktualiteti dhe ndërgjegjia krijuese “grua “ në Letërsinë shqiptare. (Aspektet psikologjike dhe filozofike të romanit “Djalli që pagova për këshillë” të autores Jeta Vojkollari) / Nga Agron Shele

  Aktualiteti dhe ndërgjegjia krijuese “grua “ në Letërsinë shqiptare.   (Aspektet psikologjike dhe filozofike të romanit “Djalli që pagova për këshillë” të autores Jeta Vojkollari)     Nga  Agron Shele   Romani, për nga vetë natyra si zhanër letrar … Continue reading