LIBËR PËR NJË SHOQËRI TË MIRË (A BOOK FOR A GOOD SOCIETY ) / NJË LETËR E HAPUR nga Prof. Dr. LEKË SOKOLI ( AN OPEN LETTER from Prof. Dr. LEKE SOKOLI)

    LIBËR PËR NJË SHOQËRI TË MIRË       NJË LETËR E HAPUR nga Prof. Dr. LEKE SOKOLI   Instituti Shqiptar i  Sociologjise: Drejtor Themelues Revista “Studime Sociale”: Drejtor –Botues Shoqata Boterore e Sociologjise: RC20 & RC31       … Continue reading

Poems by Opal Ingram

Poems by Opal Ingram     Before Rainbows   I linger breathless I see the rain falling calm, before butterflies distance I closing my eyes opening them before rainbows enticing the star shining so brightly the star’s are quiet the … Continue reading

Triumfi shoqëror dhe mbijetesa e gruas si krijesë dhe i nënës si mesazh! (Trajtesë mbi romanin “Zonja me të kuqe”, Majlinda Nana Rama, SHB” Toena”, Tiranë, 2015) / Nga : Adem Xheladini

Triumfi shoqëror dhe mbijetesa e gruas si krijesë dhe i nënës si mesazh!   (Trajtesë mbi romanin “Zonja me të kuqe”, Majlinda Nana Rama, SHB” Toena”, Tiranë, 2015)     Nga : Adem Xheladini     Edhe njëherë, Majlinda Nana … Continue reading