DY FJALË LEXUESVE PËR ENCIKLOPEDINË SHKENCORE TË AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE ARTEVE SHQIPTARO-AMERIKANE / Nga: Flori Bruqi

DY FJALË LEXUESVE PËR ENCIKLOPEDINË SHKENCORE TË AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE ARTEVE SHQIPTARO-AMERIKANE https://floripress.blogspot.com/2019/11/dy-fjale-lexuesve-per-enciklopedine.html?fbclid=IwAR0e3elNFZd8Mzss93CuW3YvEM1oKMQuq1mBdAt6T_z6kSNt9RpDGPkjILY Botimi i parë “Enciklopedisë” për akademikët e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane, besojë që sadopak do të plotësojë një zbraztësirë që u hetua vite me … Continue reading