Mordechai Geldman (Israel)

Mordechai Geldman (Israel)

Mordechai Geldman was born in Munich to Polish parents who had survived the Holocaust. His family immigrated to Israel in 1949 and settled in Tel Aviv, where he has lived ever since. Geldman studied World Literature and Clinical Psychology. He works as a psychotherapist using psychoanalytical methods.

Geldman, has begun publishing poetry in 1966. His poetry is philosophical, psychological, and existential. It combines literary Hebrew and everyday language, even some slang. His later poetry tends to be meditative and includes many haiku. He was influenced by Zen Buddhist esthetics and philosophy. His poetry sings with many voices – lyrical, philosophical, sensual, erotic, religious, ironic and others. A sober mind integrates all these aspects of his personality.

He has published 18 poetry books, a book of short stories and 6 non-fiction books. A two volume collection of poems from his books was published in 2011. His last poetry book is the third volume of the collection of his poetry written till 2019. His poems were translated into many languages: Chinese and Japanese included. His book “Becoming One” was translated to Portuguese (“TEORIA DO UM”) and published in Portugal on 2017. A large collection of his poems in English was published on 2018 in Suny Press, State University of N.Y.

His non-fiction books deal with subjects as the self in psychoanalytic theories and in Yoga and Buddhism, psychoanalytic interpretation of literature, doubles and symmetries in Shakespeare’s plays, his favorite Israeli poets and artists, etc.

As a visual artist Geldman is engaged in painting, ceramics and photography. Geldman was an art critic for the Israeli daily Haaretz, and curated exhibitions for many Israeli artists.

Awards: the Prime Minister Prize; the Brenner Prize for literature; the Amichai Prize; the Bialik Prize for Literature.

 

HOME POEMS

1.
I am the only son of nomads
whom a cruel god they had created
kept banishing from their homes time after time
sending them to wander in deserts

I am the son of nomads
whose last homes
were burnt by homicidal platoons, officers of death
who decreed new lodgings for them:
convict huts, mass graves, heaps of ashes, chimneys,
tunnels, cellars, gutters, the thick of forests

And in the holy parched land
on the shore of a sparkling blue sea
our new home erupts time and again
ablaze in the flames of clashes
vanquished in memories and phantoms
slayers bursting out of my father’s body
an imaginary pistol his weapon
victims emerging from my mother’s heart
who became a serial suicide
and our home whirled like a vortex upon its void

2.
I built my first home in a massive ficus
birds were my mother and father
chicks were my brothers
an ant became my cousin
and in my ficus home I hid my belongings
a minuscule notebook
a crayon of twilight colors
theater glasses
and a few booklets
about a naked white man in the woods
and I had a cache of leaves
untouched by fall
where I sought to be an immortal child of no memories
a child of the present
whose god is a pansy
and his faith a ficus
but on the distant arid mountains
there stood the house of a terrible god
a burnt offering smoldering on its altar

3.
In brown cardboard boxes
I hid as if inside a home
their velvety darkness my blanket
at times I took shelter in a closet
dreaming the life of a wandering clochard
sleeping under bridges
our back yard too
was a refuge and hiding place
there a boy kissed a boy on his cheek and mouth
and the sand became a primordial valley
where magic stones whirred
monsters shrank to insect-size
and treasures—
all gifts of the sand

Who was the one who was hiding
and what was he hiding from
after all the god whose one eye is foul
and his other eye pure
nothing is hidden from him

Translated into English by Tsipi Keller

 

Gedichten van thuis

1.
Ik ben de enige zoon van nomaden
voor wie ze een wrede god hebben gemaakt
die hen keer op keer verbande uit hun huizen
om ze dolend naar woestijnen te sturen

Ik ben de zoon van nomaden
wier laatste huizen werden verbrand
door moorddadige pelotons, officieren van de dood
die nieuwe verblijven voor hen hadden verordend:
barakken, massagraven, hopen as, schoorstenen,
tunnels, kelders, goten, dichte bosgebieden

En in het heilige uitgedroogde land
aan de oever van een sprankelende blauwe zee
ontplofte ons nieuwe huis keer op keer
in de vlammen van botsingen
overwonnen in herinneringen en fantomen
moordenaars barsten uit het lichaam van mijn vader
een denkbeeldig pistool zijn wapen
slachtoffers die uit het hart van mijn moeder komen
een massale zelfmoord
ons huis draaide als een draaikolk rondom zijn leegte

2.
Ik bouwde mijn eerste huis in een enorme ficus
vogels waren mijn moeder en vader
kuikens waren mijn broers
een mier werd mijn neef
en in mijn ficushuis verborg ik mijn bezittingen
een minuscuul notitieboek
een kleurpotlood van schemerige kleuren
theaterglazen
en een paar boekjes
over een naakte blanke man in het bos
en ik had een voorraad bladeren
onaangeroerd door de herfst
waar ik een onsterfelijk kind wilde zijn zonder herinneringen
een kind van het heden
wiens god een viooltje is
en zijn geloof een ficus
maar op de verre dorre bergen
stond het huis van een vreselijke god
een brandoffer smeulend op zijn altaar

3.
In bruine kartonnen dozen
verborg ik me alsof ik in een huis was
hun fluweelachtige duisternis mijn deken
soms zocht ik onderdak in een kast
dromend van het leven van een zwerver
slapen onder bruggen
ook onze achtertuin
was een toevluchtsoord en schuilplaats
daar kuste een jongen een jongen op zijn wang en mond
en het zand werd een oervallei
waar magische stenen gonsden
monsters krompen tot insecten
en waardevolle schatten—
allemaal geschenken van het zand

Wie was degene die zich verstopte?
en waar verborg hij zich voor
immers de god wiens ene oog vuil is
en zijn andere oog zuiver
niets blijft voor hem verborgen.

 

Translated from English into Dutch: Hannie Rouweler (The Netherlands)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s