“The ABC of Harmony”

 Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD International Poet of Merit (RUSSIA) Poet and Translator, A Member of Many International Literary Associations, Author of 16 books of poetry and poetic translations, including Shakespeare. Address: Moscow, 129366 Russia, Prospect Mira, 180, Apt. 52 4317 Petit Avenue, Encino, … Continue reading

ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ / BREATH OF ETERNITY by ADOLF SHVEDCHIKOV

 ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ BREATH OF ETERNITY           ADOLF SHVEDCHIKOV            АДОЛЬФ ШВЕДЧИКОВ  ©Адольф Шведчиков AGAIN THE POPLARS ARE SPREADING THEIT BITTER SCENT И СНОВА ГОРЬКО ПАХНУТ ТОПОЛЯ Опять весна, вещей извечный круг… Цветов … Continue reading

Adolf Pavlovich Shvedchikov

Adolf  Pavlovich Shvedchikov Russian scientist, poet and translator A Member of Many International Literary Associations, Author of 16 books of poetry and poetic translations, including Shakespeare. Address: Moscow, 129366 Russia, Prospect Mira, 180, Apt. 52 4317 Petit Avenue, Encino, CA 91436-3516, USA Email: adolfps@gmail.com … Continue reading

Deklarate -Zgjidhja e ngërçit në KQZ- domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese-30-05-2013!

Deklarate -Zgjidhja e ngërçit në KQZ- domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese-30-05-2013!   (Deklarata e plote bashkangjitur ne .pdf ose me poshte ne txt html) KVV-Deklarate-ZgjidhjaENgercitKQZ-domoshmeriPasVendimitTeGjykKushtetuese-30-05-2013! NJOFTIM PËR SHTYP Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë publikoi sot një deklaratë ku … Continue reading