“The ABC of Harmony”

 Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD International Poet of Merit (RUSSIA) Poet and Translator, A Member of Many International Literary Associations, Author of 16 books of poetry and poetic translations, including Shakespeare. Address: Moscow, 129366 Russia, Prospect Mira, 180, Apt. 52 4317 Petit Avenue, Encino, … Continue reading

SHKODRANËVE GAZMORË TË MËNGJESEVE GAZMORE

Adolf shvjedçikov

nga : ADOLF  P. SHVEDCHIKOV, PhD, LittD, IWA( RUSSIA)

   (Kjo poezi i dedikohet autorit  Riza Lahi , Vendlindjes së tij , Shkodrës dhe gjithë miqve poetë shqiptarë, që mbajnë  një korospodencë të shkëlqyer me një nga poetët më të mëdhenj sot, sikurse është ADOLF  P. SHVEDCHIKOV )

 

kalaja_rozafa_pamje

SHKODRANËVE GAZMORË TË MËNGJESEVE GAZMORE

 

I dhashë vetes zemër, s’ka gjë, more djalë

Tëra ç’ke për t’thënë,  s’thuhen me dy fjalë

 

Shokëve të Riza Lahit, zemërtrëndafilit

Prej larg ia shtërngoj fort dorën secilit

Gjuh’n e dilomatëve unë s’e kam qejf hiç

A më pranoni vëlla, t’u bëhem, o miq?

 Të llafos me ju, të qeshe e  të luaj

Në krye të trapezës – veç Fetahu juaj

Në “klubin e natës” në darkë tër çeta

Jo raki me u dehë, por veç barcoleta

Që i tregon bukur mu si padishah

Mjeshtri i lezetit, i madhi Fetah…

 

Të dashur shqiptarë, shkrimtarë e poetë

Kaq mirë pranë jush, kurr s’jam ndjerë në jetë

Si zog zemra ime po shkon mbi oqean

Te Tirana e bukur, vëllezërit shkodranë

Zemra e Adolfit, më shpejt se rrufeja

Nesër në mëngjes, është te kafeneja

Të pijnë ç’të duan, vëllaznit, o Riza Lahi

Për dollarë – kam unë, sa  për lekë – Fetahi

Më mirë po pijmë nga një kafe të fortë

Shpejteshpejt e hamë nga një copë tortë

Mandej ndër vetura shoqëria gazmore

Një vizitë së shtrenjtës, “Rozafës” shekullore

Çfar të shohë atje Shvedçikovi juaj

Si vargan florinjësh në zemër do t’ ruaj.

 

 

Los Angeles, USA, 4 janar 2010

ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ / BREATH OF ETERNITY by ADOLF SHVEDCHIKOV

 ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ BREATH OF ETERNITY           ADOLF SHVEDCHIKOV            АДОЛЬФ ШВЕДЧИКОВ  ©Адольф Шведчиков AGAIN THE POPLARS ARE SPREADING THEIT BITTER SCENT И СНОВА ГОРЬКО ПАХНУТ ТОПОЛЯ Опять весна, вещей извечный круг… Цветов … Continue reading

Adolf Pavlovich Shvedchikov

Adolf  Pavlovich Shvedchikov Russian scientist, poet and translator A Member of Many International Literary Associations, Author of 16 books of poetry and poetic translations, including Shakespeare. Address: Moscow, 129366 Russia, Prospect Mira, 180, Apt. 52 4317 Petit Avenue, Encino, CA 91436-3516, USA Email: adolfps@gmail.com … Continue reading

Deklarate -Zgjidhja e ngërçit në KQZ- domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese-30-05-2013!

Deklarate -Zgjidhja e ngërçit në KQZ- domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese-30-05-2013!
foto 1
 
(Deklarata e plote bashkangjitur ne .pdf ose me poshte ne txt html)

KVV-Deklarate-ZgjidhjaENgercitKQZ-domoshmeriPasVendimitTeGjykKushtetuese-30-05-2013!

NJOFTIM PËR SHTYP

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë publikoi sot një deklaratë ku “përgëzon forcat politike për nismën për të votuar sot në parlament “tre ligjet” e shumëpërfolura.

Por njëkohësisht Koalicioni gjen rastin të ftojë dhe të nxisë forcat politike që ky moment bashkëpunimi të shtrihet edhe më tej për të zgjidhur ngërçin në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, duke siguruar administrimin e mëtejshëm të procesit me një anëtarësi të plotë të KQZ-së.

Kryerja e një procesi ligjor nënkupton para së gjithash sigurimin e të gjitha shkallëve të zhvillimit të procesit dhe të të gjitha shkallëve të ankimimit për një proces të rregullt ligjor, si dhe funksionimin në mënyrë të plotë dhe ligjore të vetë hallkave ku shqyrtohet procesi.

Në kushtet kur KQZ funksionon e paplotë, kur Kolegji Zgjedhor është akuzuar nga forcat opozitare për qëndrim të njëanshëm dhe kur Gjykata Kushtetuese në një vendim të marrë pak ditë më parë i heq të drejtën vetes për të shqyrtuar ankimime lidhur me zgjedhjet, besimi i qytetarëve në forcën dhe zbatimin e ligjit si dhe në vetë procesin zgjedhor vihet seriozisht në pikëpyetje.

Në përfundim, Koalicioni i bën thirrje forcave politike parlamentare e në veçanti dy forcave kryesore, që pavarësisht vendimit dhe mangësisë që krijon në sistemin ligjor, vendimi i Gjykatës Kushtetuese, të rrisin besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe institucionet përkatëse të administrimit të procesit duke zgjidhur dhe plotësuar anëtarësinë e KQZ-së si dhe duke u angazhuar për një vullnet të qartë për një mirëadministrim të procesit zgjedhor, zbatimin me korrektësi të ligjit dhe pranimin e rezultatit final.

Tiranë, më 30 Maj 2013!

Deklarata e plote ne text.html

 

D E K L A R A T Ë

Zgjidhja e ngërçit në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve

domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë përgëzon forcat politike për nismën për të votuar sot në parlament “tre ligjet” e shumëpërfolura.

Koalicioni fton dhe nxit forcat politike që ky moment bashkëpunimi të shtrihet edhe më tej për të zgjidhur ngërçin në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, duke siguruar administrimin e mëtejshëm të procesit me një anëtarësi të plotë të KQZ-së.

Kryerja e një procesi ligjor nënkupton para së gjithash sigurimin e të gjitha shkallëve të zhvillimit të procesit dhe të të gjitha shkallëve të ankimimit për një proces të rregullt ligjor, si dhe funksionimin në mënyrë të plotë dhe ligjore të vetë hallkave ku shqyrtohet procesi.

Në kushtet kur KQZ funksionon e paplotë, kur Kolegji Zgjedhor është akuzuar nga forcat opozitare për qëndrim të njëanshëm dhe kur Gjykata Kushtetuese në një vendim të marrë pak ditë më parë i heq të drejtën vetes për të shqyrtuar ankimime lidhur me zgjedhjet, besimi i qytetarëve në forcën dhe zbatimin e ligjit si dhe në vetë procesin zgjedhor vihet seriozisht në pikëpyetje.

E drejta e një proçesi të rregullt është një nga fitoret më të herëshme të arritura në jurisprudencën moderne dhe që u afirmua si një e drejtë e lidhur ngushtë me dhënien e drejtësisë.

Kodi Zgjedhor e vendos ankimimin si një garanci për një proçes zgjedhor të drejtë dhe si një instrument për çdo aktor në proçesin zgjedhor për të kërkuar të drejtat e dhëna nga kuadri ligjor[1].

Ky kod ashtu siç e kërkojnë parimet e së drejtës, i jep mundësinë e ankimimit aktorëve zgjedhorë në dy shkallë. Shkalla e parë është administrative, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, dhe e dyta është gjyqësore, Kolegji Zgjedhor.

Shqipëria si vend me sistem demokratik kushtetues, ka në majën e piramidës së saj legjislative Kushtetutën dhe institucioni që “garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj” është Gjykata Kushtetuese[2].

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në një nga vendimet e saj të fundit u shpreh mbi një kërkesë me objekt zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2011[3]. Kërkesa e ngritur nga Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Rrok Rroku, kandidat në zgjedhjet lokale për Komunën Dajç, të Qarkut Lezhë, kërkonte shfuqizimin e vendimeve të KQZ-së dhe Kolegjit Zgjedhor në lidhje me votimet në Komunën Dajç.

Dy kërkuesit do argumentonin në kërkesën e tyre se dy vendimet e mësipërme ishin “rrjedhojë e një proçesi jo të rregullt ligjor, duke cënuar të drejtën themelore për t’u zgjedhur[4].

Trupa e Gjykatës Kushtetuese, njëzëri vendosi moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare, me argumentimin se objekti i kërkesës nuk ishte pjesë e juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese[5].

Mbi këtë vendim Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë do të ndalet gjerësisht në Raportin e Tretë të Ndërmjetëm. Gjithsesi për momentin duhet thënë se ky akt i Gjykatës Kushtetuese në situtën në të cilën ndodhemi, por edhe në të ardhmen, përcjell një shqetësim të madh.

 

Ankimimi bashkë me akuzën, janë dy nxitjet e vetme që mund ta venë në lëvizje sistemin e drejtësisë. Në këtë logjikë, pa garantuar të drejtën për ankimim as mund të flitet për proçes të rregullt ligjor.

Kodi Zgjedhor në nenin 24 pika 1 gërmat “bcç” kërkon një vendimarrje të cilësuar me 5 vota pro, për pranimin e kërkesave të ankimimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve[6].

Në këtë situatë ku KQZ-ja është e përbërë nga vetëm 4 anëtarë, tërë kërkesat për ankimim mbeten pa adresë.

Vetë KQZ-ja, si “shkallë e parë”, nuk do mund të nisi gjykimin e asnjë kërkese. Në momentin që “shkalla e parë” për ankimim bëhet e pa mundur, edhe Kolegji Zgjedhor nuk vihet dot në lëvizje kur nuk kemi një vendimmarrje të KQZ-së.

Pra, po gjendemi përballë situatës ku mund të mohohet e drejta e ankimimit.

Me vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, situata aktuale e administrimit të zgjedhjeve rëndohet edhe më shumë.

Gjykata Kushtetuese me këtë preçendent të vendosur e ka shmangur njëherë e mirë veten nga gjykimi i proçeseve zgjedhore[7].

Në konsideratën e KVV-së ky verdikt i Gjykatës Kushtetuese bie qartësisht në kundërshtim me Nenin 131 gërma “f” të Kushtetutës së Shqipërisë, i cili shprehet se: “Gjykata Kushtetuese vendos për gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve për shkeljen e të drejtave të tyre kushtetuese për një proçes të rregullt ligjor, pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave.

Në këto kushte, Koalicioni i bën thirrje forcave politike parlamentare e në veçanti dy forcave kryesore, që pavarësisht vendimit dhe mangësisë që krijon në sistemin ligjor, vendimi i Gjykatës Kushtetuese, të rrisin besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe institucionet përkatëse të administrimit të procesit duke zgjidhur dhe plotësuar anëtarësinë e KQZ-së si dhe duke u angazhuar për një vullnet të qartë për një mirëadministrim të procesit zgjedhor, zbatimin me korrektësi të ligjit dhe pranimin e rezultatit final.


[1] Pjesa e dhjetë e Kodit Zgjedhor: “Ankimimi në rrugë administrative i vendimeve të Komisioneve Zgjedhore”, dhe Pjesa e njëmbëdhjetë e Kodit Zgjedhor: “Ankimimi në rrugë gjyqësorë i vendimeve të KQZ-së dhe pavlefshmëria e zgjedhjeve”.

[2] Neni 124 pika 1 e  Kushtetutës së Shqipërisë

[3] Vendimi Nr. 53, datë 07.05.2013, Objekti: “Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr.727, datë 26.05.2011 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe i vendimit nr.52, datë 08.06.2011 të Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë”.

[4] Vendimi Nr. 53, datë 07.05.2013 i Gjykatës Kushtetuese

[5] Vendimi Nr. 53, datë 07.05.2013 i Gjykatës Kushtetuese: Si konkluzion, Mbledhja e Gjyqtarëve, bazuar në argumentet e dhëna më sipër, vlerëson njëzëri se pretendimet e kërkuesve Partia Socialiste dhe Rrok Rroku, lidhur me cënimin e të drejtës për një proçes të rregullt ligjor gjatë proçeseve të zhvilluara në KQZ dhe në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk hyjnë në juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese.

[6] Neni 24 pika 1 e Kodit Zgjedhor: “Konsiderohen të miratuara, kur votojnë “pro” jo më pak se 5 anëtarë të KQZ-së, vendimet lidhur me:

b) pranimin e ankimit kundër vendimit për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e zgjedhjeve të zonës zgjedhore, sipas nenit 123 të këtij Kodi dhe vendimet lidhur me ankimet kundër vendimeve të KZAZ-ve për rezultatin e zgjedhjeve për qeverisjen vendore;

c) kërkesat për deklarimin e pavlefshëm të zgjedhjeve në një ose disa qendra votimi, sipas nenit 160 të këtij Kodi;

ç) shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonën zgjedhore apo në të gjithë vendin dhe përsëritjen e tyre;”

Tiranë, më 30 Maj 2013!

KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORË

COALITION OF DOMESTIC OBSERVERS
————————————————-
Rr. “Ymer Kurti”, Nd. 4, H. 2/3, Nj.B. Nr. 5, Tirana (AL)
Postal address:
P.O.Box 2396 Tirana,
ALBANIA
Tel.         + 355 (0) 4 22 45 078;
Mob.      + 355 (0)67 38 90 174;
E-mail:             info@zgjedhje.al;
koalicioni2013@gmail.com;
Website:           www.zgjedhje.al;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

                Dinos S. Koubatis    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ           Δύο δυναμικές παραστάσεις, Πέμπτη και Παρασκευή 30 και 31  Μαΐου, στις 8.30΄το βράδυ, στο Θέατρο «Δημήτρης Μπόγρης» στο Δημαρχείο … Continue reading

Turizmi kulturor dhe vizioni europian i Rilindjes për rrethin e Përmetit

Turizmi kulturor dhe vizioni europian i Rilindjes për rrethin e Përmetit Nga Kujtim Mateli   http://www.tiranaobserver.al/2013/05/23/turizmi-kulturor-dhe-vizioni-europian-i-rilindjes-per-rrethin-e-permetit/   Një nga vlerat e veçanta e të rralla që i ofron Shqipëria botës së qytetëruar është historia e saj që dëshmohet në disa … Continue reading

E PATHËNË DERI NË FUND

E PATHËNË DERI NË FUND nga Azem Parllaku Mitingokratët, maunokratët, koluminokratët, rilindokratët turbokratët, kjo është kreatura ku ne shqipfolsit, komshi, koleg, motër, vëlla, nënë e baba, jemi mendjekontrolluar. Ku shëtitet, me këmbë, tastpc, patentë, apo pasagjer?! Gjithkund një e vetme kryefjalë, ngrehina e iluzioneve prapë kreaturë ngjet. Në rrëfimin e tij për kritikun, letrarin, … Continue reading

Një thënie, një shpëtim

        Qëndresa Halili                  Një thënie,  një shpëtim Për të lexuar përmbledhjen e fjalëve të urta të autores klikoni linkun e mëposhtëm : Një thënie, një shpëtim

Gentjan Banaj

genti foto 1

       Gentjan Banaj

Gentian Banaj ka lindur  në  10.06 1974 në  Fier.

Pas mbarimit të studimeve të mesme në qytetin e lindjes, krye studimet e larta në Falkultetin Histori-Filologji, dega Gjuhë-Letërsi -Shqipe, në  Universitetin Luigj Gurakuqi në vitin 1998.
Ne 2003 rinis studimet për Bio-Kimi në Universitetin E. Cabej Gjirokastër dhe e përfundon atë në vitin 2007.
Më pas përfundoi  studimet Master Profesional ne “UFO University” në degën “Administrim Publik”, tashmë “Albanian University”
Ka botuar në shtypin e kohës dhe ka marrë pjesë në  disa konkurse kombëtare.

Në vitin 2010 është shpërblyer me Çmimin “Serembe” për poezi nga Pen Klub  Kurbini drejtuar nga poeti dhe studiuesi Çezar Rica, me financim dhe orientim nga Dr. Silvano Pedrollo.

Genti__1__1__346790424

Aktualisht punon mësues në shkollën e mesme në lëndën e Letërsisë ,  Filozofisë dhe Arte.

genti tv

Që prej vitit 2010 punon ne TV Rajonal “Apollon: ku moderon disa emisone të  formateve të  ndryshme,  por ndër më  të rëdësishmit është :  “Gjurmime Historike” dhe “Poeticum” që ka si objekt prezantimin e vlerave estetike të  krijuesve bashkëkohorë të letërsisë  shqipe. Ky emision gjithashtu dallon për interpretimin artistik të poezive dhe etydet e qëlluara për ta bërë  imazhin poetik me të afërt dhe të prekshëm nga dashmirësit e poezisë.

Në vitin 1998 del me botimin e parë   “Parajse në plehra”, refleksione rinore dhe panorama e zymtë e vitit  të  zi 1997.

libri gentit

Pas 10 vjetesh shaplos para lexuesit vëllimin “Ikona të thyera”, poezi 2008,  libër i  icili u prit mirë  nga kritika që prej vitit 2008  e  në vazhdim.
Së shpejti pritet të  dale me dy botime të  reja në  gjininë  e prozës së shkurtër dhe poezi.

Poezi

NËNA

Nënë…

…sa pak i ngjaj lotit të gjirit tënd…

TINGUJT

Kambana ra. Ora 7 : 00
Tingujt morën udhën.
Heshtja pjell kufij mbi fushën e pamatë.… 3 pika kërkojnë ngjyrën në eterNe cakun e dy kohëve
E tashmja uli bërrylat mbi qytet
… gjysmë dritë, gjysmë terr…

… 3 rrahje u perulën mbi trini

Në eter,
Filli i mbetur i agut
Shuhet në agoni

… 3 here mbi çati dielli u nis

Nga honi i kambanës
Gjuhëza ra,
Strehuar nën një qiparis

3 herë rrugët morën kthimin

Dhe vete tingujt u kthyen natë.
Kambana ndali.
Ora 7 : 00

BEBE
(Bebe Alisës, që i duhej një emër vetëm për çertifikatën e vdekjes)

Ti, mbetesh një kujtim fare i brishtë
Sa gjurma e një loti, që dora aq natyrshëm e fshin mbi faqe.
Aq e vogël
Sa dy orët e tua të jetës
Që shkuan po aq natyrshëm
Midis dremitjes dhe ëndrrës për të qenë
E përsëri kaq thjesht
E fshij edhe një lotëz tjetër me dorën që kryen ritualin e pastrimit.
Pas teje,
Dy orëve të vogla të zërit tënd që kërkonte në hapësirë
Ekzistencën
Gjithë vitet e mia rendin të kapin kuptimet deri tek thinjat e reja
E po kaq lehte prej syrit davaritet mjegulla
Me pak vesë mbi faqe.
Ti s`mund të jesh më tepër se një imazh ku unë
Zvaritem përditë të gjej detajet e muguara për plotësinë tënde
Jashtë kornizave të thyera.., në konturet e trupit tënd.
Ndoshta
Në dy orët e tua vogla
Ti vajtove lirirkën e një jete që shkon me mua
E përsëri në vite zëri humbi tej mureve të sallës
Në duart e gjakosura , të përditshmerisë së një mamie.
Bir.
Bir i vogël,
Edhe ti ndoshta kuptove se ç`është loti.
Ndoshta dy orë të një jete
Janë pafundësi…
Tashmë u bënë 11 vjet e pak muaj
E kush e di
As të dielave rruga nuk më bie andej
Në një varr që veçse në qiell mund të jetë.*
Ndonjëherë, eja të më takosh
Ashtu si do të bëje me buzkat e vogla e flokëzat kaçurrela
Në dremitjen e paqtë të ëndrrave të tua.
Kam ndierë që më ke thirrur
E ke pasur frikë nga errësirra, ndaj strukeshe nën shtroje e belbëzoje ne gushën time
Ashtu e vogël
Sa pëshpërima e një mesnate.
Gjithë këto kohë
Të dy orëve të tua
Unë të kam treguar gjithë përrallëzat me hirushe e kësulkuqe
Që ti të dremisje e qete…, veçse nuk di pse gjithë ditëve I përsëris edhe në rrugë.
Vëllai dhe motra më pyesin përherë për ty,
se e dinë që ti je gjumashe e madhe dhe lodrat ata t`i kanë ruajtur
në shportën tënde të vogël.

Tashmë fli !
Babi do të iki në punë të të sjell kukullën me sy të shkruar si të tuat
E me flokëzat e verdha bishtalec.
Në mbrëmje, kur ti të më përkëdhelësh e të më puthësh me dihatjen tënde sit ë lepurushes
Unë do të të tregoj përrallëzën tonë.
E do të të tregoj gjithë c`më ka ndodhur këto kohë.
Edhe kur të më bjerë rruga andej
Do vij të të shoh,
Fli,
….
E vogla ime që s`do të rritesh kurrë.
Ti me dy orët e tua
Sa një dremitje
Që nuk u zgjove kurrë
M`i zgjat në pafundësi këto kuptimet e mia
Dhe duart,
Natyrshëm…
Fshijnë lotët që më aviten mbytshëm, sa herë të kërkoj ty…

* Duke respektuar traditën, një  fëmijë  të  porsalindur dhe të paemër i jepet një varr që prindërit të mos e gjejnë. Ndjell keq sipas gojëdhanave nëse prindërit e gjejnë dhe njohin atë vend. Ndaj dhe ajo prehet atje , ku askush nuk e di…

KOHA

Qëndroj ballë pergamenit të kalbur
Një molë e bluan pa të keq me tik-tak.

Hieroglifet heshtin nën gri harrimi…,
Në lëkurën time mbijnë nga pak

Koha shkel mbi kufoma dhe eshtra
Duke thënë me vete një postulat modern.

Qëndroj ballë testamentit si kohë që shkoj
Rrotullimi rreth boshtit shkon dhe vjen.

Avujt e frymës vizatojnë një ëndërr
Deri sa bie si gërmë mbi pergamen .

Mola kompozon në tretjen e tik-takut
Gërmat rriten si bimë të përflakura.

Koha na përdor,apo ne kohën tonë
Harxhojmë me kupa uji të përgjakura!?

AT

Ati im, më rrokullis në lutje gjithkund
Teksa vdes nga pak i kryqëzuar kështu.
Parajsën në mëkate shoh të humb
…Dhe tokën të humb gjithashtu.

RRetullohem rreth vetes si mohim i njëshit
fytyrash që sillen kohës absurd
ferri e parajsa kthehen në mister,
në qiell, në tokë, kuturu, gjithkund..

Ti, veç vret me butësi e mungesë
E pas dere prej ajri thuhet se je.
Unë, vec pëshpërim rënkimi dëgjoj
Nga rrufete që ti zbraz përdhe.

At, dhe pse s`të shoh më larg se “unë”
të luash zare fat`thënash kohëve që s`janë,
Një të diele, krejt i kërrusur mbi altar,
të tregoj shpinën që ti m`shqeve me kamë.

Pas dere, ti, vec britma dëgjoje
kur akuj shkelja pas dimrave të tu.
Ti, vjeshte psherëtije, zhveshje dhe përulje
dhe dyert i theve, po ashtu.

E me pas, prej zjarri e zëri, Zeus më zbrite
Ne token ku vriten vetetimat dhe engjëjt.
Dhe ti, si Kronus kerkon te me perpish
Mua, birin tënd të harruar në ëndërr.

Pra, At, o At gjakatar……
Eshtrat e mia të bezdisin në fyt
të përjeteshmit u lodhën me pavdekësi
Ndaj ëndrra ka filluar të të mbyt.

Kështu pra, imzot që darkon me mërzinë
Teksa prej barkut qëe i linde, ëngjëjt t`u bën djaj.
Hesht, as ëndrra me lojra e vdekje mos shih,
Prej toke, biri yt të dënon; Mos qaj.

ART I MALLKUAR

Koha i kthen brinjët në shpata
shpatat,
zejtarët mallkojnë.

armë …të gatitura për një akt të nëmur
nga duar qe lutje dhe bollek mekojne
që nga drita e botës….
qëndisur
nga duart e uritura të një arti mbijetese
Mbi heliken e kryqtë të kohës
ngulur në gjakun e trazuar të një zoti
të paditur
vrarë në rrugën e përditshme të vdekjes
një mesdite….
midis së mirës dhe së keqes.

NDARJE

Ura .
Shumë ura.
Matanë brigjeve ku drita thyhet
Anëve të këtejme ku dhimbja lind.
Ura që hedhin shtat deri tek ti
Deri tek mungesa mbërrijnë

Ura.
Shuma ura.
Afrime që vrundullojnë në ardhje
Eshtra hekuri mbi ndarje te shembura
Zgjatuar si kordat e lirës Orfe
Që Hadin përcjell deri tek dhembja

Ura.
Shumë ura.

Skajeve të kohës tënde të vetmuar
Ëndrrave që I ngjajnë gjethes që ra,
E sërisht endemi në nyje rrugësh
Larg, pa dritën e ardhjes në prag.

Shumë ura.
Ura .

PAK PEIZAZH NGA VJESHTA E SAJ

Një degëz
Si maja e një loti të rrokullisur në stinë

Avitet në xham.

Krah i venitur dega e tharë.

Vjeshtë…,
Vjeshtë e parë…

Me herët se stina e ikur
gjethja ra
si buzëmbrëmja
në shegën e përgjakur
të perëndimit të çarë.

Dege e avitur
me qiri përshpirtjeje
brinjë kishës sime të heshtur.
Ç`më kujton një ritëm ikjeje
me krahun tënd të tharë ,  mbetur.

KARMA

Mos shkruaj më fal, mbi letrën prej bore
As shpirtin zëulët mos e pëshpërit më,
Në fushë, minutat kapin fundin e një ore
E kohë ciklike  s`do ketë mbi të.Datat kalendarike do te vijnë sërisht
Si rekuiem i thjeshtë përkujtimor.
Atje, mbi puthje u heshtën dashuritë
U ndamë, askush se ka fatin në dorë.Ik. Një tjetër qiell është ai, Dikush
Ose një yll me rrugën sa një lutje.
Dhe ti, si unë, vetmisht heshtja të mbush
Me petka pëshpërimash e përshpirtje.

Orët janë të gjata,  ka ende mjaft kohë
Për të vrarë edhe erën që luante mbi flokë.
Pak copëza nga unë të kanë mbetur mbi lëkurë
Nxito pra, t`i strukesh dhe ato nën toke.

Ti. Unë. Shumë heshtje shoh në ëndrra,
Dhe mbrëmja pas pak do të bjerë natë.
Harrimi vrapon të kapë të tjerë akrepa
… dashuritë e mëdha kurrë nuk kanë fat !

….
Përhumbje
Përhumbem në qerpikun
Që përshkon udhën deri në mbyllje
Si një hap që ngushton hapësirën
Nga e tashme në pritmëri.Gjithçka është kaq e thjeshtë.Ti, je – “unë” i lënduar
që loton në puthjen e parë
kur perënditë dehen
me mëkate të brishta mishi.

Sot
Edhe pse ndajnë hapat
Nga pritshmëria në pafundësi…
Të dua

 

 

 

 

 

AKORDE NË VETËN E PARË, MINOR

 

kitarat bien mbi heshtje.

 

Heshtja tingëllon shigjeta 

                     që shkojnë si metrote e mesnatës

në errësirë.

 

sa shumë vaje e gota derdhen mbi hon

ku bie një kitarë e vetmuar

sa një kraharor.

 

kaq shumë arsye për t`i shkundur telat !

kaq shumë meditime për një këngë të shkruar

që rend të të  kujtojë dhe sytë, dhe ikjen dhe trishtimin?!

 

sa një kraharor përngjet kitara !

…………..

……………..

kaq…

troku i territ mban ritmin e vetmisë

dhe mbrëmja bëhet tjetër kohë

ku gjithcka që ti kujton

është një copëz e jotja e mbetur pa zë dhe imazh.

 

heshtja nën hënë nxin sa një hon

akorde që vec pasthirma për ty më thone

 

shume kitara

prehen mbi akorde qe nuk u luajten kurre

kitara vetmitare me jehonë mërzie

mbi syte e mbushur me  yje të shuar

rrugëve  të mesantës ku zoti nuk ezkiston.

 

luan tek unë një serenatë…

 një kitarë e vetmuar

sa një kraharor.

Attila Elüstün

Attila Elüstün He is the second son of a teacher mother and civil servant father. He was born on 16/08/1961 in Ankara. He had his primary, secondary and High school education there. He had to postpone his education because of … Continue reading

 Günsel Djemal (Cyprus)

 Günsel Djemal (Cyprus)  Member of Direction  Board  POETIC GALAXY  “ATUNIS” Antare e  Bordit  Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS” (agonia. net)   She was born in Lefkosia Cyprus from Cypriot parents. When she was 11 years old emigrated to England and graduated … Continue reading

Margarett Leite de Oliveira

margaret

Margarett Leite de Oliveira

Poetisa, escritora, pesquisadora, pedagoga, contista, teatróloga.

Acadêmica, cadeira número 07 da Academia de Letras e Artes do Paulista –Pernambuco – Brasil

Presidente da União Brasileira dos Escritores Núcleo Paulista Pernambuco- Brasil

Pertence a diretoria da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda -Pernambuco- Brasil

marg liber 1         marg liber 2

margaret liber 3       margaret liberr 7

margaret 10      margaret 11

Obras e artigos editados:

gazte

-Coletânea de Peças teatrais com enfoque pedagógico 1994 a 2004

-Publicidade- Jingles e campanhas publicitárias- IMOBI e CENTER TV RADIOFOTO- empreendimentos diversos – 1978-1986.

-Brincando de aprender- EDUFAL- UFAL- Alagoas- 1999

-Galéu Uma Mulher Chamada Amor Editôra Babecco-2012

-Textos para Revista Linhas Gerais- Editôra Babecco:

-A verdadeira História do Paulista Editôra Babecco-2010

-Paulista do Luxo ao Lixo- Editôra Babecco- 2011

-A Educação na Escola dos Oprimidos Editôra Babecco-2012

Livretos editados:

– O Príncipe de Alma Branca- Maurício de Nassau – Pantera Cordelária.

-2012

-Senhor do Mar- Lendas poéticas em livretos- Pantera Cordelária.

-2012

-Cantares de Olinda Paulista- saga da colonização- Pantera Cordelária.

l- 2012

-Mutumbá África- poesias afro em versos livres.-Pantera Cordelária.

-Falando com os Anjos, ficção ( para ser editado)

-Dossiê Conceição Pesquisa Histórica ( para ser editado)

Peças Teatrais

Coletânea de Peças teatrais com enfoque pedagógico 1995 a 2005

O Rei que não mandava

O Retrato Social do Brasil

O Principe desencantado

História das cantigas de rodas do século XVI e XVII

FLIPORTO 2011 – STANDER SPVO E UBE-PE E

FLIPA- Iª FEIRA LITERÁRIA DO PAULISTA 2012

FEIRA LITERÁRIA DO AGRESTE. GARANHUNS

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO LITERÁRIO DE LIMOEITO 2013-05-05

PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO AFRO 2113

PALESTRAS:

-Palestras de Literatura:

 

portret 2

 

 

-ALAP- ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PAULISTA

– FLIPORTO – 2009- STANDER DA UBE

-FLIPORTO- 2010- STANDER DA SOCIEDADE DOS POETAS VIVOS OLINDA- STANER UBE PE

-PALESTRA SOBRE A TEMÁTICA DO AMOR NA LITERATURA NA UBE PE

LIVRO EM ALVO TRISTÃO E ISOLDA.

-PALETRA SOBRE O RACISMO EM LIMOEIRO – CIREI DO PRETO VELHO

Çmimi special : Sofra Poetike ” Ymer Elshani”, shkon për përfaqësuesen e Bordit Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS” , Kosovë, Znj Hasije Selishta (Kryeziu)

Çmimi special : Sofra Poetike ” Ymer  Elshani”,   shkon për përfaqësuesen e Bordit  Drejtues  Galaktika Poetike “ATUNIS” , Kosovë,  Znj Hasije Selishta (Kryeziu)                 Hasije Selishta (Kryeziu) Çt’ju them Ç t’ ju … Continue reading

Elena Martina

      Elena Martina Network Chairperson, CA Writers Club – South Bay Author of Clinging To Deceit, 2012. Freelance Writer, Photographer, Blogger. Blog: www.elenamartina.com   Born in Peru, Elena Martina moved to the United States after high school and obtained a psychology … Continue reading

ISOLATION ZONE

ISOLATION ZONE   short storie by Elena Martina “I’m so excited.” I thought while walking toward the gate at the airport before my flight to Paris. “I can’t believe I’m doing this,” and then it hit me, “I’m all alone.” No … Continue reading

Kuldep K Srivastava

            Kuldep K Srivastava Bio Note K K Srivastava, born in 1960 in Gorakhpur, U.P. studied Masters in Economics in 1980 from Gorakhpur University. He joined Indian Audit & Accounts Service in 1983. He is posted … Continue reading

Niculina Oprea

                    Niculina Oprea   n. 5 martie 1957, în Negoiești, jud. Dolj, România. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Asociației Scriitorilor din București. Biografie Niculina Oprea, este licențiată … Continue reading

  DRITËHIJET E MËRGATËS SHQIPTARE NË ZVICËR, NËN DIOPTRIN E SKICAVE AUTOBIOGRAFIKE, STUDIMEVE DHE AKTEVE NDËRKOMBËTARE      nga   Gëzim AJGERAJ Brahim AVDYLI, ”MËRGATA SHQIPTARE E ZVICRËS DHE ROLI I SAJ“, Studime, skica autobiografike dhe akte ndërkombëtare, Botoi SHB “Brezi … Continue reading

Pjerin Ndreka

         Pjerin Ndreka  Pjerin Ndreka, lindur n’Shkodër më 31/03/1956. Ka mbaruar gjimnazin dhe më vonë shkollën e mesme bujqësore (natën) me të gjitha notat 10 por, as ky nivel nuk i kanë mjaftuar për të marrë të … Continue reading

Narracioni konservativ i ‘nudos sociale’ në stilin e Terziut

         Nga Raimonda Moisiu publikuar në Gazetën “Tirana Observer” http://www.tiranaobserver.al/2013/05/01/narracioni-konservativ-i-nudos-sociale-ne-stilin-e-terziut/ Narracioni konservativ i  “nudos  sociale” në stilin e  Terziut Esse – analizë rreth romanit “Grykës” të Fatmir Terziut “Shkrimtari është pikërisht njeriu që nuk i dorëzohet vetmisë”.(François … Continue reading

Lulzim Hajdari

       Lulzim Hajdari           Lulzim Hajdari  ka lindur  në fshatin Shtiqën të  Rrethit  të Kuksit më 05. 04. 1972.  Pas mbarimit të shkollës 8-vjeçare dhe asaj të mesme “Qazim Shehu” në vendlindje, studioi dhe … Continue reading

Tregime nga Lulzim Hajdari

                            Lulzim Hajdari   Tregime nga Lulzim Hajdari                                  (TREGIM)                                    Nata e parë e vetmisë    Natë..  Po…po natë.    Edhe pse hëna me dritën e saj … Continue reading