Adolf Pavlovich Shvedchikov

Adolf shvjedçikov

Adolf  Pavlovich Shvedchikov

Russian scientist, poet and translator

A Member of Many International Literary Associations,

Author of 16 books of poetry and poetic translations, including Shakespeare.

Address: Moscow, 129366 Russia, Prospect Mira, 180, Apt. 52

4317 Petit Avenue, Encino, CA 91436-3516, USA

Email: adolfps@gmail.com

Phone.: 8 (495) 686-81-83

Website: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=559

In Russian: www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=579

Kush është Adolf Shvedçikov?

nga:  Riza Lahi

Adolf Shvedçikov është “Bashkëpunëtor i vjetër shkencor “ në Institutin e Kimisë  dhe Fizikë  të Akademisë së Shkencave në Moskë. Shef i Kimisë në korporatën “ Pulsatron Technology Corporation” në Los Anxhelos, Kaliforni. Ka të botuara mbi 150 kumtesa shkencore dhe mbi 500 poezi  në revista poetike të vëndeve të ndryshme si Rusi,  SHBA,  Brazil, Indi,  Kinë,  Kore,  Japoni,  Itali,  Francë,  Maltë,  Spanjë , Shqipëri,  Rumani,  Greqi, Angli dhe Australi.
Poezitë  e tij  janë përkthyer në Anglisht, Italisht,  Spanjisht,  Portugisht,  Greqisht,  Frëngjisht ,
Kineze, Japonisht,  Gjermanisht, Shqip,  Rumanisht dhe Hindu. Është antar i Kongresit Botëror të Poetëve, Shoqatës Botërore të Shkrimtarëve dhe Artistëve dhe “Associazione Letteraria Italo – Australiana Scrittori ( Melburn, Australi) .
Është bërë i famshëm me përkthimin rusisht të  “150 English Sonnets of XVI-XIX Centuries”, Moskë 1992 dhe  “William Shakespeare  Sonnets” Moskë, 1996).  Ka përkthyer në Rusisht shumë poetë modernë të ditëve të sotme si nga SHBA,  Anglia,  Brazili,  Taivani,  Italia,  India,  Australia, Kina,  Japonia  dhe
Shqipëria.  Është fituesi i çmimit “Michael Masdhusudhan Academy”, në vitin 2004 në Kalkuta, Indi. Mban titullin “ Poet i Meritur Ndërkombtar “  Shvedçikov.

Në Shqipëri nuk njihet fare poezia e sotme ruse dhe  të gjithëve na ka mbetur ora  tek Pushkini,  Lermontovi,  Esenini, Majakovski. Sigurisht ardhja në shqip e këtij poeti të shquar, do të kërkonte  edhe ndërhyrjen e organeve shtetërore të dy vëndeve. Po të mos ishte përkujdesja tipike shqiptare e e një diktatori me guackë orientale siç qe Ali Pashë Tepelena,  lexuesit,  sigurisht që e kanë të qartë,  se vështire të kishim një “Cajld Harold” me të cilin vazhdojmë të krenohemi edhe sot e kësaj dite dhe të shkruar nga një poet i ri në  atë  kohë, i  pakrahasueshëm për nga fama në kohën e tij  me Shvedçikovin,  për shembull…

 

 

 

ADOLF P. SHVEDÇIKOV – POET, PËRKTHYES DHE SHKENCËTAR RUS

nga : Vangjush Ziko

 

Adolf P. Shvedçikov është një nga poetët bashkëkohës rusë i përkthyer në disa gjuhë evropiane dhe aziatke. Muza e tij lirike ec e frymëzuar në rrugën e traditës poetike klasike ruse të poezisë realiste metrike dhe ritmike, që rikrijon poetikisht situata thellësisht shpirtërore dhe humane, poezi e cila në plan të parë ve ndjenjën dhe përjetimin njerëzor të veshur me një figuracion të pasur, ndërsa deduksioni filozofik vjen i përjetuar dhe i mishëruar në filozofinë konkrete të përditshmërisë jetësor dhe jo nëpërmjet meditimit dhe abstragimit të mirëfilltë racional.

Adolf Shvedçikovi është një shpirt i frymëzar dhe i shqetësuar për fatin e njeriut dhe të ëndrrës së tij të thellë humane, për fatin e botës dhe të dashurisë së pastër njerëzore. Ai ka zgjedhur poezinë, instrumentin më të brishtë artistik të artit të fjalës, për të transmetuar mesazhet e veta morale dhe estetike. Ai ka botuar deri më sot 10 vëllime poetike, të cilët janë përkthyer në anglisht, italisht, spanjisht, greqisht, gjermanisht, rumanisht, në gjuhën kineze.

Si përkthyes, ai ka përkthyer poezi nga gjuhë të ndryshme, midis të cilave edhe Sonetet e Shekspirit në gjuhën ruse.

Nga formimi i tij universitar dhe nga profesioni i tij, ai është një inxhinier doktor në fushën e kimisë fizike, që ka botuar 150 studime shkencore dhe, aktualisht, ai punon si kryespecialist i fushës së vet në një Korporate prestigjioze në Los Angeles të Kalifornisë.

Adolf Shvedçikovi është anëtar i disa shoqatave botërore si Shoqatës së Poetëve Botërorë dhe Kongresit Botëror të Poetëve.

 

 

Adolf  Pavlovich Shvedchikov

Born May 11, 1937 in Shakhty, Russia. In 1960 he graduated from Moscow State University, Department of Chemistry. Ph.D. in Chemistry in 1967. Senior researcher at the Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow. Since 1997 – the chief chemist of the company Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, California, USA. Doctor of Literature World Academy of Arts and Letters.
He published more than 150 scientific papers and about 500 of his poems indifferent International Magazines of poetry in Russia, USA, Brazil, India, China, Korea, Japan, Italy, Malta, Spain, France, Greece, 

England and Australia. He published also 13 books of poetry. His poems have been translated into Italian, Spanish, Portuguese, Greek, Chinese, Japanese, and Hindi languages.

He is the Member of International Society of Poets, World Congress of Poets, International Association of Writers and Artists, A. L. I. A. S. (Associazione Letteraria Italo-Australiana Scrittori, Melbourne, Australia). Adolf P. Shvedchikov is known also for his translation of English poetry (“150 English  Sonnets of XVI-XIX Centuries”. Moscow. 1992. “William Shakespeare. Sonnets.” Moscow. 1996) as well as translation of many modern poets from Brazil, India, Italy, Greece, USA, England, China and Japan.

 

Books of Dr. Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD

 

aA 1

http://www.alibris.com/I-Am-the-Gardener-of-Love-Adolf-Shvedchikov/book/23852511?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a3

http://www.alibris.com/A-Russian-Rediscovers-America/book/-98173006?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

http://www.alibris.com/booksearch.detail?invid=11730436443&quick=24506592-6-S-13.22-DOM&author=Adolf+Shvedchikov&browse=1&qsort=&page=1&cm_sp=works*listing*qb_cover

a4

http://www.alibris.com/Parade-of-Life-Adolf-Shvedchikov/book/24410251?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a5

http://www.alibris.com/Amaretta-Di-Saronno-Adolf-Shvedchikov/book/24195959?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a6

http://www.alibris.com/Everyone-Wants-to-Be-Happy-Editor-Michael-M-Dediu/book/23125081?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a7

http://www.alibris.com/Life-s-Enigma-Michael-M-Dediu-Editor/book/21750666?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a8

http://www.alibris.com/My-Life-My-Love-Editor-Michael-M-Dediu/book/23172303?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

a9

http://www.alibris.com/I-Am-an-Eternal-Child-of-Spring-Adolf-P-Shvedchikov-Ph-D/book/21451871?matches=2&cm_sp=works*listing*workcover

http://www.alibris.com/booksearch.detail?invid=8157810131&author=Adolf+Shvedchikov&browse=1&qsort=&page=1

1.”I am an eternal child of spring” (English/ Italian/ French/ German/ Spanish/ Russian. 270 pages. ISBN: 978-1475085358, 2012, USA)

2. ”Life’s Enigma”  (English/Italian/Russian. 304 pages. ISBN: 978-1477417355, 2012, USA)

3. ”Everyone wants to be happy” (English/ Spanish/ Russian. 185 pages. ISBN: 978-1477559079, 2012, USA)

4. ”My Life, My love” (English, Italian, Russian. 197 pages. ISBN: 978-1478166566, 2012, USA)

5.”I am the gardener of love” (English/Russian. 229 pages. ISBN: 978-1481057370, 2012, USA)

6. ”Slalom of Life” (English/ Russian.72 pages. ISBN: 978-0935047743, 2012, USA)

7. ”Illusory silence” (Romanian, English/ Russian, 75 pages. ISBN: 978-1599732664, 2012, USA)

8. ”Breath of eternity” (English/ Russian. 75 pages. ISBN: 978-1599732619, 2012, USA)

9. ”Amaretta di Saronno” (English/Russian. 250 pages. ISBN: 978-1481291514, 2012, USA)

10. ”Angel Celestial, Angel Terrestrial” (Russian. 50 pages. ISBN: 978- 1599731506, 2011, USA)

11. “The Rainbow” (English/Greek/ Russian. 324 pages. ISBN: 978-9963668311, 2011, Cyprus)

12. “Love for all ages” (English/Chinese. 185 pages. ISBN: 978-9862218174, 2011, Taiwan)

13. ”One Hundred and o­ne Poems” (Chinese. 139 pages. ISBN: 978-986-221-331-5, 2010, Taiwan)

14.”A Russian Rediscovers America” (English/Russian. 121 pages. ISBN: 978-0981730066, 2013, USA)

15.”Parade of Life” (English/Russian. 239 pages. ISBN:978-0981730097, 2013, USA)

16.”Overcoming Sorrow” (English/Russian.133 pages. ISBN:978-1939757036, 2013,USA)

 

Адольф Павлович Шведчиков

Российский учёный, поэт и переводчик

 

Родился 11 мая 1937 года в г. Шахты, Россия. В 1960 году окончил Московский государственный университет, факультет химии. Кандидат химических наук с 1967 года. Старший научный сотрудник Института химической физики Российской Академии наук, Москва. С 1997 года  главный химик фирмы Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, California, USA. Доктор литературы Мировой Академии искусства и литературы.

Им опубликовано свыше 150 научных статей и около 500 стихов в различных поэтических журналах России, США, Бразилии, Индии, Китая, Кореи, Японии, Мальты, Италии, Испании, Франции, Греции, Румынии, Албании, Англии и Австралии. Он автор 13 книг. Его стихи переведены на многие языки мира: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, греческий, румынский, албанский, японский, китайский и хинди.

Он является членом Международного Общества поэтов, Всемирного Конгресса поэтов, Международной Ассоциации писателей и художников, Литературной Итало-Австралийской Ассоциации (Мельбурн, Австралия). Адольф Шведчиков известен также переводами английской поэзии (“150 английских сонетов XVIXIX веков”. Москва.1992. “Уильям Шекспир. Сонеты”. Москва. 1996.), а также переводами многих современных поэтов Англии, Бразилии, Индии, Италии, Греции, США, Китая и Японии.

 

Список книг Адольфа Шведчикова:

 

1.”Я вечное дитя весны” (Английский/ Итальянский/ Французский/Немецкий/ Испанский/ Русский. 270 стр. ISBN: 978-1475085358, 2012, США)

2.”Загадка жизни” (Английский/ Итальянский/ Русский. 304 стр. ISBN: 978-1477417355, 2012, США)

3. ”Каждому хочется счастья ” (Английский/ Испанский/ Русский. 185 стр. ISBN: 978-1477559079, 2012, США)

4.”Жизнь моя, любовь моя” (Английский/ Итальянский/ Русский. 197 стр. ISBN: 978-1478166566, 2012, США)

5.”Я садовник любви” (Английский/ Русский. 229 стр. ISBN: 978-1481057370, 2012, США)

6.”Слалом жизни” (Английский/ Русский.72 стр. ISBN: 978-0935047743, 2012, США)

7.”Иллюзорная тишина” (Румынский/ Английский/ Русский, 75 стр. ISBN: 978-1599732664, 2012, США)

8.”Дыхание вечности” (Английский/ Русский. 75 стр. ISBN: 978-1599732619, 2012, США)

9.”Амаретта ди Саронно” (Английский/Русский 250 стр. ISBN: 978-1481291514, 2012, США)

10.”Ангел небесный, Ангел земной” (Русский. 50 стр. ISBN: 978- 1599731506, 2011, США)

11. “Радуга” (Английский/ Греческий/ Русский. 324 стр. ISBN: 978-9963668311, 2011, Кипр)

12. “Любви все возрасты покорны” (Английский/ Китайский. 185 стр. ISBN: 978-9862218174, 2011, Тайвань)

13.”Сто один стих” (Китайский. 139 стр. ISBN: 978-986-221-331-5, 2010, Тайвань)

14. “Открытие Америки глазами русских” (Русский/ Английский. 121 стр. ISBN:

978-0981730066, 2013, США )

15.”Парад жизни “ (Русский/ Английский. 239 стр. ISBN: 978-0981730097, 2013, США )

16.”Утоли мои печали “(Русский/ Английский. 133 стр. ISBN: 978-0981939757036, 2013, США )

 

 

 

Dr. Adolf P. Shvedchikov, Docteur en Philosophie, Docteur en Lettres (RUSSIE)

Acientifique, poete et traducteur

Ne le 11 mai 1937 a Shakty, Russie. Diplome 1960, Moscou, Universite de l’Etat. Scientifique principal,
l’Institute de Chimique Physique, Academie Russe de Sciences, Moscou. Chef de Chimie ,, Pulsatron Technology Corporatrion, Los Angeles, CA, USA.

Il publie plus 150 memoires scientifiques et environ 500 de ses poemes dans plusieurs journaux de poesie en Russe, les USA, le Bresil, l’Inde, la Chine, le Koree, le Japon, l’Italie, malte, l’Espagne, la France, l’Albanie, la Grece, la Romania, l’Anglettere et l”Australie. Ses poemes ont ete traduits en italiaen, espagnol, grec, portugais, chinos, japonais, albanias, romanias, allemand et hindi.

Membre de la Societe Internationale de Poetes, le Congres Mondiale de Poetes, l’Association Internationale d”Ecrivains et Artistes, AssociationLitteraire Italo-Australien d’Ecrivains, Melbourne, Australia. Il est egalement connu pour ses traductions de npoesie anglais (“150 English Sonnets of XVI-XIX Centuries”, Moscou.1992, “William Shakespeare. Sonnets”, Moscou.1996) ainsi que des traductions de plusieurs poetes modernes du Bresil, l’Inde, l’Italie, la Greece, les USA, l’Anglettere, la Chine et le Japon.

 

 

 

Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD (RUSSO)

Segnalazione di Merito

 

Scienziato russo, poeta e traduttore

 

 E nato 11 maggio 1937 a Shakty Russia, si e laureato all’Universita di Mosca nel 1955-1960. Dal 1961 lavora come scienziato all’Instituto di Chemical Physics, Accademia Russa di Scienze di Mosca. Ora lavora insieme con Pusatron Techology Corporation (Los Angeles, California, USA) in Air Pollution Control.

Ha publicato oltre 150 documentazioni scientifiche e attorno a 500 delle sue poesie in diverse Riviste  internazionali di Poesia in Russo, Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Corea, Giappone, Italia, Malta, Spagna, Francia, Inghilterra e Australia. Le sue poesie sono state tradotte in Italiano, Spagnolo, Portoghese, Greco, Cinese, Giapponese e ein lingue Industane

E un distino Membro dell’International Society of Poets dal 1997. Membro dell’Internacional Committee of World Congress of Poets dal 2000 e membro dell’International Wrirers and Artists Association dal 2002. Ha  pubblicato e tradotto dal russo all’inglese tantissimi libri. E felice di essere un socio dell’Accademia Letteraria Italo-Australiana Scrittori dal 2004.

Adolf P. Shvedchikov `e anche conosciuto per le sue traduzioni di poesie Inglesi ( “150 Sonnetti Inglesi dei secoli XVI-XIX”. Mosca.1992. “Sonetti di Guglielmo Shakespeare”. Mosca. 1996). Ha inoltre tradotto poesie di tanti poeti moderni del Brasile, India, Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Cina e Giaponne.

Dr. Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD

ist ein russischer Wissenschafter, Lyriker und Übersetzer.

Es wurde am 11 Mai 1937 in Shakty, Russland deboren, promovierte 1960 an der staatlichen Moskauer Universität und ist leitender Wissenschaftler am Institut fur Chemische Physik der russischen Akademie der Wissenschaften und Vorstand der Chemie der “Pulsatron Technology Corporation” in Los Angeles in den USA.

Er veröffentliche über 150 wissenschaftlische Abhandlungen und rund 500 seiner Gedichte in den verschiedensten internationalen Literaturzeitschriften in Russland, USA, Brasilien, Indien, China, Korea, Japan, Italien, Malta, Spanien, Frankreich, England, Greece und Australien. Seine Gedichte wurden auch ins Italienische, Spanische, Portugiesische, Deutsche, Albanische, Griechische, Chinesische, Japanische und Hindi ubersetzt.

Er ist Mitglied der International Society of Poets, des World Congress of Poets, der International Association of Writers and Artists und der Associazione Letteraria Italo-Australiana Scrittori in Melbourne, Australien.

Adolf P. Shvedchikov ist auch bekannt für seine Übersetzungen englischer Poesie (“150 englische Sonnets des 16. bis 19. Jahrhunderts”, Moskau, 1993; “Sonnets von William Shakespeare”, Moskau, 1996) als auch vieler moderner Gedichte aus Brasilien, Indien, Italien, USA, England, China und Japan.

Dr. Adolf P. Shvedchikov, PhD, LittD

Cientifico, poeta y traductor ruso

Nacido el 11 de Mayo de 1937 en Shakhty, Rusia. Graduado en 1960 en la Universidad Estatal de Moscú. Cientifico del Instituto de Quimica Fisica y de la Academia Rusa de las Cienas de Moscú. Jefe quimico en la Corporación Tecnológica de Pulsatron en Los Angeles, CA, USA. Ha publicado más de 150 trabajos cientificos y unos 500 poemas en diferentes revistas internacionales de poesia en Rusia, Estados Unidos, Brasil, la India, China, Corea, Japón, Italia, Malta, España, Francia, Grecia, Albania, Romania, Inglaterra y Australia. Sus poemas han sido traducidos al italiano, español, portugués, griego, chino, japonés, germano e hindi.

Es miembro de Sociedad Internacional de Poetas, el Congreso Mundial de Poetas, y la Asociación Internacional de Escritores y Artistas. También es conocido por sus traducciones de poesía inglesa (150 sonetos ingleses de los siglos XVI-XIX. Moscú.1992. William Shakespeare. Sonetos. Moscú. 1996. Asimismo ha traducido a numerosos poetas contemporáneos de Brasil, India, Italia, Grecia, Estados Unidos, Inglaterra, China y Japón.

Dr. Adolf P. Shvedchikov, Ph.D., Litt. D.(RUSIA)

Om de ş tiinţâ rus, poet si traducâtor

S-a nâscut la 11 mai 1937 la Shakhty, Rusia. Licentiate al Universitâtii de Stat din Moscova în 1960. Şef lucrâri ştiintifice la Institutul de Chimie-fizicâ, Academia Rusâ de Ştiinţe, Moscova. Şef chemist, Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, S.U.A.

A publicat peste 150 de articole ştiinţifice şi peste 500 de poezil în Rusia, S.U.A., India, Brazilia, China, Corea, Japonia, Italia, Spania, Franţa, Albania, Grecia, Anglia, Australia. Poeziile sale au fost traduse în toate limbile de circulaţie universalâ. Din toate aceste motive, colaborarea sa ne onoreazâ.

Sâ mai adâugâm câ este membru al Societâţii Internationale a Potilor, Congresului Mondial al Poeţilor, o personalitate respectatâ şi in aceastâ ipostazâ. A fost muit elogiat pentru traducerile sale din engleza în rusâ (spre exemplu, sonetele lui W. Shakespeare) si pentru traducerile unor poeţi moderni din Brazilia, India, Grecia, S.U.A., Anglia, China şi Japonia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s