POETËT APELOJNË PËR NDRYSHIME…

    POETËT APELOJNË PËR NDRYSHIME…   http://www.100tpcmedia.org/100TPC2012/2013/06/hasije-selishta-kryeziu-atunis-prishtine-kosovo/ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QFWcEqvxdhA   “Poetët janë paraprijës të agimeve zbardhëllim, janë muza dhe shpirti i ëndrrave shpresërim, janë fryma dhe muzikaliteti i fjalës shenjtërim, janë koloriti më i ndritshëm i qenësisë sonë qytetërim”! nga … Continue reading

Omohan Ebhodaghe

            Omohan Ebhodaghe    http://www.omohanebhodaghe.com. http://www.societyofauthors.org/node/48199. http://www.africaworldpressbooks.com/servlet/Detail?no=59, http://www.omohanebhodaghe.com http://www.guardian.co.uk/books/data/author/omohan-ebhodaghe. E_Mail : 2460@live.co.uk     Omohan Ebhodaghe was born Emmanuel Aigbonohan Ebhodaghe to Alice Otekpen Ebhodaghe nee Aburime and Jacob Osakue Ebhodaghe on February 16, 1961, at … Continue reading

IN THE MIDST OF LOAFERS / By Omohan EBHODAGHE

Omohan EBHODAGHE Emails: 2460@live.co.uk & oebhodaghe@aol.com & ebhodagheomohan@gmail.com. http://www.africaworldpressbooks.com/servlet/Detail?no=59 http://www.omohanebhodaghe.com http://www.guardian.co.uk/books/data/author/omohan-ebhodaghe http://www.omohanebhodaghe.com. http://www.societyofauthors.org/node/48199. Omohan Ebhodaghe was born in Lagos, Nigeria. He attended the universities of Benin and Lagos. He co-edited an anthology of poems and stories titled TWENTY NIGERIAN WRITERS: PORTRAITS. He is also the … Continue reading