Në 45-vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe: CILI ËSHTË SHQETËSIMI MË REAL, PËR GJUHËN SHQIPE SOT? / Nga: Prof. Murat Gecaj, publicist e studiues

Në 45-vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe: CILI  ËSHTË SHQETËSIMI MË REAL, PËR GJUHËN SHQIPE SOT? Nga: Prof. Murat Gecaj          publicist e studiues   M.Gecaj, duke lexuar temën e tij, në Kongres…(Tiranë, nëntor 1972) 1. Jo sot, … Continue reading

The Devil I Paid for Advice – By: Jeta Vojkollari / The Reader’s Voice – Drita Bamkallari, Procurement Coordinator Albchrome

The Reader’s Voice   The Devil I Paid for Advice By: Jeta Vojkollari   http://www.jetavojkollari.com/the-readers-voice.html http://www.friesenpress.com/bookstore/title/119734000018904009 http://www.amazon.com/dp/B00ZARLZMU/?tag=friesenpressc-20     Drita Bamkallari-Procurement Coordinator Albchrome   Greetings Jeta, I bought The Devil I Paid for Advice just a few days ago and … Continue reading