TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945 / Përgatiti materialin Kolec P. Traboini

TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945

 

GJYQI SPECIAL -1945 në Teatrin Kombëtar Tiranë, 1 mars deri më 13 prill 1945, ku u dënuan me vdekje 17 intelektualë shqiptarë dhe rreth 50 të tjerë me burgime të gjata.

VIJA INTEGRALE NË VEND TË VIJËS PARCIALE PËR ZGJEDHJEN E ÇËSHTJES SHQIPTARE ( AN INTEGRAL LINE INSTEAD OF A PARTIAL LINE THE SOLUTION TO THE ALBANIAN CAUSE) / Nga Brahim Ibish AVDYLI

VIJA INTEGRALE NË VEND TË VIJËS PARCIALE PËR ZGJEDHJEN E ÇËSHTJES SHQIPTARE (Në vend të resymesë, pjesa e fundit e librit tim, “Sondazhe për Kosovën dhe kufirin e saj”, Prishtinë 2019, e përkthyer në anglisht) Në këtë vepër të madhe … Continue reading

Shqiptarët hebrenj, midis nderimit dhe zhveshjes së dhunshme (Sipas një dialogu me doktorin Zino Matathia) / Nga: Shpend Sollaku Noé

Shqiptarët hebrenj, midis nderimit dhe zhveshjes së dhunshme Sipas një dialogu me doktorin Zino Matathia Kjo nuk është një intervistë. Ky nuk është një reporta­zh, nuk është as edhe një tregim. Këto janë përshtypje të hedhura në letër gjatë një … Continue reading