TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945 / Përgatiti materialin Kolec P. Traboini

Posted on August 7, 2019

0


TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945

 

GJYQI SPECIAL -1945 në Teatrin Kombëtar Tiranë, 1 mars deri më 13 prill 1945, ku u dënuan me vdekje 17 intelektualë shqiptarë dhe rreth 50 të tjerë me burgime të gjata.