TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945 / Përgatiti materialin Kolec P. Traboini

TRABOINI ART STUDIO – Gjyqi Special- 1945

 

GJYQI SPECIAL -1945 në Teatrin Kombëtar Tiranë, 1 mars deri më 13 prill 1945, ku u dënuan me vdekje 17 intelektualë shqiptarë dhe rreth 50 të tjerë me burgime të gjata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s