The electric horseman (The electric horseman, film, 1979) – De elektrische paardenman (The Electric Horseman, film, 1979) / Poem by Hannie Hannie Rouweler

Poem by Hannie Hannie Rouweler
 
 
The electric horseman
 
The electric horseman, film, 1979
 
If only I could catch the wind in a wire//
and becoming invisible forever electrically.
(Frans August Brocatus)
 
Thinking associative and bilateral. It is one of the most important building blocks
of poetry. Sometimes there are connecting pieces
miles apart.
Certainly when it comes to people.
Certainly when it comes to facts and events
from the past, history.
If you are a writer and poet, you grab like a wild man
wild woman
around you
everything you see is devoured by eyes
eyes that see other eyes
eyes that perceive like a pedestrian
walking past houses and facades
something stands out in a garden.
With something from someone else
we connect each other.
Now then the image of Jane Fonda in 1979: I have seen her twice
once in real life when she gave a speech
in Battery Park for 200,000 people
what a fire and what a woman what an unforgettable experience
then in the film: “The electric horseman”.
He sat on a horse completely illuminated with coloured lights
on a lawn in a huge stadium
then he entered a casino in Las Vegas
of which there are still images.
 
The Electric Horseman is an American western from 1979
Sydney Pollack with actors Robert Redford and Jane Fonda.
 
 
 
De elektrische paardenman
 
The Electric Horseman, film, 1979
 
Kon ik het maar: wind vangen in een draad//
en onzichtbaar blijvend elektrisch worden
(Frans August Brocatus)
 
Associatief en bilateraal denken. Het is een van de belangrijkste bouwstenen
van de dichtkunst. Soms liggen verbindingsstukken
mijlenver van elkaar.
Zeker als het gaat over mensen.
Zeker als het gaat over feiten en gebeurtenissen
uit het verleden, geschiedenis.
Als je schrijver en dichter bent grijp je als een wilde man
wilde vrouw
om je heen
alles wat je ziet wordt verslonden door ogen
ogen die andere ogen zien
ogen die gewoon waarnemen zoals een voetganger
langs huizen en gevels wandelt
iets opvalt in een tuin.
Met iets van iemand anders
verbinden wij elkaar.
Nu dan het beeld van Jane Fonda in 1979: ik heb haar twee keer gezien
een keer in het echt dan toen ze een speech hield
in Battery Park voor 200 000 mensen
wat een vuur en vlam wat een vrouw wat een onvergetelijkheid
daarna in de film: “The Electric horseman”.
Hij zat op een paard geheel verlicht met gekleurde lampen
op een grasveld in een gigantisch stadion
daarna liep hij een casino binnen in Las Vegas
waarvan nog beelden bestaan.
 
The Electric Horseman is een Amerikaanse western uit 1979 onder regie van Sydney Pollack met acteurs Robert Redford en Jane Fonda.