ਕਲਾਕਾਰ / Rishi Pandey

Rishi Pandey     ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਓੁਹ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਂਣ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓੁਹ ਕਵੀ ਹੈ ਖਿਆਲ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਰੰਗਾਂ … Continue reading