I Will Be While I Am (Będę póki jestem) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

I Will Be While I Am

Eve was first,
and I?
I’m like the sun,
which blings-
real, yet elusive.
On the surface of eternity
man is only a flash.
She was and is,
I –
will be while I am.

 

Będę póki jestem

Ewa była pierwsza,
a ja?
Jestem jak słońce,
które blikuje –
realna, a jednak ulotna.
Na tafli wieczności
człowiek jest tylko błyskiem.
Ona była i jest,
Ja –
będę póki jestem.

Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s