PAK MË KA MBETUR PËR T’U HARRUAR… (Çfarè “profetizova” në atë intervistë?) – Dy përgjigjet e Shkrimtarit Zija Çela për Bardhyl London ( Gazeta Drita- 1995)

PAK MË KA MBETUR PËR T’U HARRUAR… (Çfarè “profetizova” në atë intervistë?) Në gazetën “Drita”, shkurt 1995, krahas tregimit “Kinema verore, lozhë”, u botua një intervistë e gjatë me titullin “Një pelerinë, një shtizë dhe shumë dashuri…” Vetem dy nga … Continue reading

Poems by Ade Caparas

Poems by Ade Caparas   *** all it’s length of day and night come rain come sun i stand waiting unmoved unbothered waiting desiring your sensuous hugs… disappointingly, a mere superimposed embrace! your amorous embrace fulfills yet leaves me unfulfilled … Continue reading