They NEED TO CREATE YOUR IMES ( उन्हें आपकी मूर्ति बनाने की क्या जरुरत ?) – Hurija Dženet / Translated by  Dr. Navinkumar Upadhyay

Poem by Hurija Dženet   उन्हें आपकी मूर्ति बनाने की क्या जरुरत ? जो बाजार में न बेच पाते, अपने सिद्धांतों को बेचते , जिनके लिए खाना अपराध, खुशी एक दुर्घटना , जो लालच और स्वार्थ के पंखों पर चाहते … Continue reading

Poems by Tareq Samin / Translated into Finnish Language by Hannele Pennanen

Poems by Tareq Samin Bangladeshista kotoisin oleva Tareq Samin on runoilija, kirjailija ja kaksikielisen kirjallisuuslehti Sahitton päätoimittaja. Hän on kirjoittanut kuusi kirjaa – kaksi runokokoelmaa, kolme lyhyttarinakokoelmaa ja yhden romaanin. Hänen runojaan on käännetty englannin, espanjan, kiinan, saksan, ranskan, kreikan, … Continue reading

KAGULUHAN (COMMOTION – REVUELO) – ANGELA VALLE, Honduras (1927–2003) / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad- Philippines & Translated by Germain Droogenbroodt – Stanley Barkan

KAGULUHAN

Tingnan mo kung paanong sa iyong pagdating
ay pinukaw nito ang mga ibon ng aking kaluluwa…
Kung paanong ang mamasdan ka lamang
ay nagdulot na ng kaguluhan sa aking mga ibong nalulumbay… ang mahinahon kung pagkampay
naulinigan dahil sa iyong presensya.
Tingnan mo kung paano sila nanginginig,
Hinahanap ang pugad at nag-iiyakan ng di ka nila makita. Nalalaman mong sila ay lumisan
Niyanig ng banayad na mga hangin
ang mga ibon sa aking mga pangarap, malayo
buhat ng dumating ka.
Halika, ikulong mo isa-is
ng iyong mga palad ang mga inakay
na ng nagulat ay nagsilipira
at sa pagdadapithapon ng buhay, sumilong
sa ilalim ng iyong mga pakpak, may pag-ibig, magpakailanman.

ANGELA VALLE, Honduras (1927–2003)
Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad- Philippines

 

COMMOTION

Look how your arrival
has stirred up the birds of my soul . . .
How just that look of you
caused commotion in my mourning birds . . .
My unusual flapping
became audible with your presence.
Look how they tremble,
searching for the nest and cry not finding you.
You must know that they have fled
shaken by the inaudible winds,
the swallows of my dreams, faraway
since you came.
Come, lock up one by one
with loving hand the flocks
that are startled fly around,
and in the lateness of life, nest
under your wing, love, forever.

ANGELA VALLE, Honduras (1927–2003)

Translated by Germain Droogenbroodt – Stanley Barkan
from “Poesía soy yo”, Poetas en español del siglo XX
Raquel Lanseros and Ana Merino, Colección Visor de Poesía, 2016

 

REVUELO

Mira que tu llegada
me ha aturdido los pájaros del alma…
Que tu sola mirada
causó revuelo a mis aves enlutadas…
Mi aletear insólito
se ha dejado escuchar con tu presencia.
Mira que temblorosas
buscan el nido y lloran a no hallarte.
Debes saber que han huido
sacudidos por los vientos inauditos
las golondrinas de mis sueños, lejos
desde que tú has venido.
Ven, encierra una a una
con amorosa mano las bandadas
que asustadizas vuelan
y por la tarde de la vida anidan
bajo tu alero, amor, y para siempre.
Ángela Valle, Honduras (1927 – 2003)

de “Poesía soy yo”, Poetas en español del siglo XX
Raquel Lanseros y Ana Merino, Colección Visor de Poesía, 2016