Poems by Tareq Samin / Translated into Finnish Language by Hannele Pennanen

Poems by Tareq Samin

Bangladeshista kotoisin oleva Tareq Samin on runoilija, kirjailija ja kaksikielisen kirjallisuuslehti Sahitton päätoimittaja. Hän on kirjoittanut kuusi kirjaa – kaksi runokokoelmaa, kolme lyhyttarinakokoelmaa ja yhden romaanin. Hänen runojaan on käännetty englannin, espanjan, kiinan, saksan, ranskan, kreikan, italian, venäjän, turkin, ruotsin, suomen, heprean, arabian, portugalin, viron, slovakin, romanian, makedonian ja unkarin kielille.

Tareq Saminin runoja käännettynä suomen kielelle Hannele Pennasen toimesta

Tareq Samin (Bangladesh) is a Poet, Writer and Editor of the bilingual literary journal Sahitto. He is author of six books, include two poetry collections, three Short Stories collections and a Novel. Some of his poems are translated in English, Spanish, Chinese, German, French, Greek, Italian, Russian, Turkish, Swedish, Finnish, Hebrew, Arabic, Portuguese, Estonian, Slovak, Romanian, Macedonian and Hungarian Languages. Nature, Love and humanism are central to his work.

 

Sielun viesti

Olet ihminen,
koko maailma on kotimaasi,
riippumatta rodustasi, uskonnostasi ja etnisyydestäsi
kaikki ihmiset ovat sukulaisia,
uskontosi on ihmisyys.

Vaikkakin ihminen,
Jumalan edustaja
temppelisi sijaitsevat ympäri maailman
olet rakkauden palvoja.

Rakkaus myötätunto kiintymys ovat siellä
missä täytyy olla.
Viha, ylpeys ja saaste leviävät ajatuksissa
ne ovat myös sydämessäsi;
älä vaali niitä,
vaan hallitse niitä.

 

Message Of the Soul

You’re a human,
The whole world is your homeland,
Regardless of race, religion and ethnicity
All human are relatives,
Your religion is humanity.

Thou human,
God’s representative
Throughout the world is your temples
You are the worshiper of love.

Love compassion affection are where
be there.
Hatred, pride and
pollution spreading thoughts
those are in your heart too;
However, do not cherish those
(You) reign them.

 

Viha ja rakkaus

Kun viha levittää tultaan miesten keskuuteen,
logiikka ja äly menettävät merkityksensä:
Sitten: tule järkeni, tuo riistetty ihmiselämäni.
Kylvetään rakkauden virrassa.
Rakkaus, vain rakkaus voi tuhota vihan mahtivoiman,
joten tule tänään,
rakastetaan ja kunnioitetaan toisiamme,
ihmiskunnan keskuudessa on valtava rakkauden jano.

 

HATRED AND LOVE

When hatred spreads the fire of division among men
Logic and intellect lose its way ;
Then ; Come O mind,
O deprived human life
Lets bath in the love’s stream.
Love, only love can
destroy the giant power of hatred,
So come today
lets love and respect each other,
There is the dire need of love, among mankind.

 

Miksi, miksi, rakas Jumalani?

Mielemme syvimmissä sopukoissa,
elämme rikkoutuneiden unelmien,
särkyneiden sydänten ja
menneisyyden varjojen kanssa.
Myrkyllisissä suhteissa vihaavien ja
alentavien ihmisten kanssa.
Tiedämme näiden vahingoittavan meitä.

Kuitenkaan Jumalani!
En näe armoasi.

Miksi ei ole rohkeutta
puolustaa meitä
ja täyttää elämäämme
ilolla ja onnellisuudella.

Miksi, miksi, oi rakas Jumalani?

 

Why, why, o dear God?

In the deepest corner of our mind,
we all live with our broken dreams,
broken heart,
shadows those are past.

Relations those are toxic
people those hate and lower us.
We know,
these all are self-harm.

Yet o God!
never see your mercy.

Why do not have courage
to stand-up
and reclaim our life
with joy and happiness.

Why, why, o dear God?

 

Miksi kirjoitan

Kun ihmiset rakastuvat johonkin tässä elämässä,
he elävät sen taakan alla,
he kuolevat sen vuoksi.
Tänään paljastan syvimmät ajatukseni
surmaa minut; en välitä!
Kuolemani on tämä, mutta kuolin rohkeasti.
Miksi elää pelkurin elämä!
Minut on valittu tähän tehtävään.
En pelkää mitään, pidän tätä Jumalan siunaamana lahjana.
Kun on intohimo, miksi pelätä, oi sieluni!
Elän sen mukaan
tai kuolen sen puolesta.
Mitä muuta voisin olla ilman sitä?

 

Why I write

When people fall in love
with something in this world.
They live for that burden
They die for that.
Today I will unveil my deepest thoughts
Slay me; I do not care!
Death is that, when you die bravely
Why live a cowardice life!
When you are the chosen one
for this.
Do not be fearful of anything
Consider it a God gifted blessing.
When you have a passion
why frightened, O soul!
live for it
Or die for it
What else you could be
without it?

 

Translated into Finnish Language by Hannele Pennanen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s