Parathënie: NOVELË ME VLERË E PËRFTUAR MBI MODELIN E PËRRALLËS GOJORE (Novela “Gjahtarët e Nuselalës” e shkrimtarit Hysen Kobellari) / Nga: Anton Nikë Berisha

NOVELË ME VLERË E PËRFTUAR MBI MODELIN E PËRRALLËS GOJORE (Novela “Gjahtarët e Nuselalës” e shkrimtarit Hysen Kobellari)   Nga: Anton Nikë Berisha Parathënie Novela “Gjahtarët e Nuselalës” e shkrimtarit Hysen Kobellari me mënyrën e ndërtimit, të shqiptimit të dukurive … Continue reading