TTN 1447: LẮNG NGHE MÙA THU VỀ / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TTN 1447
LẮNG NGHE MÙA THU VỀ

Lắng nghe mùa thu về
Nước ngập tràn bờ đê
Dòng kênh thôi mặn chát
Lúa vàng rộn đường quê

Lắng nghe mùa thu về
Hoa trái về sum xuê
Cô dâu may áo cưới
Chú rể cười hả hê

Lắng nghe mùa thu về
Mối tình nồng đam mê
Mùa thu rừng thay lá
Đón đợi gió xuân về

Lắng nghe mùa thu về
Rộn rã buổi chợ quê
Heo may về qua ngõ
Yêu thương đã tràn trề

Mùa thu ơi mùa thu
Cánh đồng thôi hoang vu
Cúc vàng về chạm ngõ
Chiều vàng êm như ru…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s