Ithaca – 431: GANOON PA MAN… INIBIG KITA (Tula ng isang Mangyan ) * – AND YET… I LOVE YOU (A Mangyan poem) *) / Translation in Filipino- Eden Soriano Trinidad & traslation in English by Germain Droogenbroodt

Picture by Germain Droogenbroodt     GANOON PA MAN… INIBIG KITA (Tula ng isang Mangyan ) *   Mahirap para sa akin na isipin ka sapagkat sa pagitan mo at sa pagitan ko ay ang malawak na karagatan at ang … Continue reading