KËNGË TË KRESHNIKËVE

KËNGË TË KRESHNIKËVE Kliko linkun e mëposhtëm  për të lexuar Antologjinë e plotë: Përgatiti: Dr. Zymer  Ujkan Neziri Botues SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtinë, Zona Industriale p. n. Për botuesin Bajram Shatri Redaktor teknik Nijazi Hashani Korrektore Nexhmije Sejdiu Përgatitja kompjuterike … Continue reading

Prof.Dr. Isak Sheme

Prof. Dr. Isak SHEMA Është i lindur më 10.02.1940 në Beguncë, Komuna e Vitisë, Republika e Kosovës. Adresa: Rruga “ Ferat Draga”, nr. 29, 10 000, Prishtinë, Kosovë Tel& Fax : ++   381 38 229 420 Mobil:       ++  377  44 145 … Continue reading

Petro Marko

Petro Marko lindi në fshatin Dhërmi të Himarës në vitin 1913 dhe vdiq në vitin 1991, ishte shkrimtar shqiptar. Lindi ne fshatin Dhërmi të Bregut nga Marko e e ëma Zoica, e u rrit nga gjyshja Mama Mille. I ati ishte pasuruar nepërmjet tregtisë së qitros. Por e la … Continue reading

Skënder Luarasi

Skënder Petro Luarasi u lind në Luaras të Kolonjës më 19 janar 1900, vdiq më 27 prill 1982. Ka kryer arsimin fillor shqip në Korçë e Negovan (1909–1911) dhe më pas studjoi në Robert Kolegj, Stamboll, Turqi (1912-1913), Internacional Kolegj-Springfield Mass etj, në ShBA (1916–1920), … Continue reading

Eqerem Çabej

Eqerem Çabej lindi më 6 gusht të vitit 1908 në Gjirokastër dhe vdiq më 13 gusht të vitit 1980 në Romë. Ishte një nga figurat më të shquara të shkencës arsimit dhe kulturës shqiptare. Eqerem Çabej, shkollimin fillor e kreu në vitin 1921 në Gjirokastër. Studimet e larta i mbaroi për filologji në Klagenfurt (1923-1926), … Continue reading