Ndryshimin për mirëqënie shoqërore kohore nuk e sjell kapitali, por kapitalin e sjell zhvillimi individual psikologjik. / Nga Silvana Berki

Ndryshimin për mirëqënie shoqërore kohore nuk e sjell kapitali, por kapitalin e sjell zhvillimi individual psikologjik.         Nga Silvana Berki Është shumë e vështirë të ruash një balancë ndërmjet shoqërisë së vëndit ku jeton me atë që … Continue reading