Pjesorja e fjalës “ha” duhet të jetë “ngrënë” , “hangër’ apo të dyja !? -Secili mund të sjellë mendimet e tij / Nga Erget Cenolli

Pjesorja e fjalës “ha” duhet të jetë “ngrënë” , “hangër’ apo të dyja !? -Secili mund të sjellë mendimet e tij-   Nga Erget Cenolli   Në fjalorin e viti 1954 janë dhënë të dy trajtat e pjesores edhe “ngrënë” … Continue reading