Shtëpia Botuese “EMAL” publikon vëllimin poetik “Orët e Tokës” të autores Rudina Muharremi Beja me parathënie e redaktim nga Demir Gjergji

Shtëpia Botuese “EMAL” publikon vëllimin poetik “Orët e Tokës” të autores Rudina Muharremi Beja me parathënie e redaktim nga Demir Gjergji   Poezia si parzmore ​Poezia? Një pasion, që në mua pësoi një “metamorfozë” të vërtetë, duke më dhuruar një … Continue reading

SULIOTIA – Traboini Film, Boston 2009 / Përgatiti materialin Kolec P. Traboini

SULIOTIA – Përgatiti materialin Kolec P. Traboini

Traboini Film, Boston 2009. Athina Nasti / Sevi, 104 vjeçare, ishte një prej 8 fëmijëve të suliotit Nik Nasti. Në kohën kur është xhiruar jetonte në Boston MA, USA e rrethuar nga dashuria e përkujdesi i 7 fëmijëve të saj dhe rreth 100 nipër e mbesa e stërnipër. Ajo ndrroi jetë në Boston një vit pas realizimit të këtij filmit në moshën 105-vjeçare. Filmuar nga Kolec Traboini në West Roxbury, Boston MA, 2009.

Ring of Light (inspired by “Aleph” of Paulo Coelho) / Poem by Elizabeth Esguerra Castillo

Poem by Elizabeth Esguerra Castillo
 
 
Ring of Light
(inspired by “Aleph” of Paulo Coelho)
 
I met you from the past,
In one of my reincarnations-
An unfinished business we must face
A broken soul must be set free
Or to be chained ’til eternity.
 
At the crossroads, we met once more
My soul recognizing you in an instant,
From the eddies, sparks ignited
Setting up constellations from above,
Cosmic dots intertwining our hearts.
 
At a certain point some place else,
The two of us seated in a carriage
To the point of no return-
A ring of light flashing before our eyes,
Blinding us for a moment.
 
Here, the Aleph ceases time and space
Bringing us back to where our eyes first gazed
Centuries past but the scars remain,
When will the wounds ever heal?
Redemption, liberation can we still feel?
 
The ring of light gives you the answers,
Even of the unspoken questions
The deafening silence between two hearts
The raging emotions burning from inside,
Casting a mystic spell, setting you free.
 
Author Elizabeth Esguerra Castillo
04-12-2020
Philippines