Aylin, un chérubin avec des ailes brisées – Poésie du livre “Enfants de guerre, enfants de malheur” publié par la maison d’édition française Edilivre / L’auteur du livre Diana Skrapari

Aylin, un chérubin avec des ailes brisées   Poésie du livre “Enfants de guerre, enfants de malheur ” publié par la maison d’édition française Edilivre   Sur une plage abandonnée, Un petit ange dormait, Dans un sommeil profond, Il était … Continue reading

DIMRI I SHKËPUTJES SË MADHE (*Ibrahim Rugovës) / Poezi nga Jeton Kelmendi

Poezi nga Jeton Kelmendi

 

DIMRI I SHKËPUTJES SË MADHE
*Ibrahim Rugovës

S’të kam parë
Kurrë
Kaq të heshtur
Guri ynë prej ari
Të shkosh përtej vetvetes
Matanë
A nuk gjete tjetër ditë

Ibrahim Rugova dhe Jeton Kelmendi Të Kodra e Dëshmorëve
Gjatë
Ke për të pushuar
Ëndërro
Dhe lutu për Dardaninë
Tënde

Dimri i vetmisë të ka rënë
Ndër vetulla
Gjithçka erdhi me lotin
Mot i madh
Dita e shkëputjes
Janar, janari i zisë

Heshtak i asaj që s’flitej
Kolos i fjalës dhe i zhgjëndrrës
Si i mblodhe frymët
Ditën
Që kapërceu kufijtë

Malësor
Sa peshë të kishte fjala.

The poem I didn’t write to you ( For my mother) – Poem by Tarana Turan Rahimli / Translation of Macedonian: Emel Hamza Sheriff


Poem by Tarana Turan Rahimli
 
 
The poem I didn’t write to you
For my mother
 
The poem I didn’t write to you
Internally will bring me down,
Preobrazuvaǰḱi are in spirit,
My death will come out of me.
 
With Cargo in the chest I will go,
Without knowing this rock, this soil.
That hug with love, no
To have it in winter, not in the summer.
 
In front of my eyes in the country will sink
The expression from the face of friends,
Spirit my bezumorno and after me,
He’ll look for the best word for you.
 
The verses I didn’t write to you,
Overheard will enter the grave.
Don’t cry or you,
For the poet who died before he was born.
 
 
 
Поемата што не ти ја напишав
за мојата мајка
 
Поемата што не ти ја напишав
внатрешно ќе ме сруши мене,
преобразувајќи се во дух,
по смртта моја ќе излези од мене.
 
Со товар во гради ќе отидам,
без да знае овој камен, ова тло.
Таа прегратка со љубов, нема
да ја имам ни во зима, ни во лето.
 
Пред очите мои во земја ќе потони
изразот од лицето на пријателите,
духот мој безуморно и после мене,
ќе го бара најубавиот збор за тебе.
 
Стиховите што не ти ги пишав,
скришум ќе влезат во гробот.
Немој да плачеш ниту ти,
за поетот кој почина пред да се роди
 
 
 
 
Translation of Macedonian: Emel Hamza Sheriff