Poesie di Dashamir Malo / Traduzione a cura di Juljana Mehmeti

Poesie di Dashamir Malo
 
 
Në dashuri…
 
…hyra me naivitetin e një fëmije
dhe ligësinë e një burri
pa marrë parasysh
çiltërsinë prej vajze
dhe poshtërsinē tënde
prej gruaje.
 
 
 
In amore…
 
… entrai con l’ingenuità di un bambino
e la cattiveria di un uomo
non tenendo conto
della purezza da ragazza
e la tua malignità
di donna.
 
 
 
***
 
perëndon në këtë vend
miku im
perëndon
por ndoshta lind
diku gjetkë
 
 
 
***
 
Tramonta da queste parti
amico mio,
tramonta
e forse nasce
altrove.
 
 
 
***
 
Ti nuk erdhe!
Dimri, tek unë,
do vijë më shpejt
se zakonisht.
 
 
 
***
 
Tu non arrivasti!
L’inverno, da me,
arriverà
prima del solito.
 
 
 
Mungësë
 
o hënë e viseve të mia
ti s’e di
që unë ka netë
që nuk mbyll sy.
 
 
 
Assenza
 
O luna delle mie parti
tu non sai
che io non chiudo occhio
da notti…
 
 
 
***
 
E paparashikueshme.
Mungestare.
Shfaqesh befas një grimë.
Ja, si ky diell dimri,
që shfaq për një çast fytyrën,
si një bukë e proshkët,
e paarritshme për të uriturit
dhe pastaj humbet mes monotonisë
gri.
 
 
 
***
 
Imprevedibile.
Sfuggente
Appari all’improvviso in una piccola particella.
Ecco, come questo sole d’inverno,
che mostra per un attimo il viso,
come il pane appena fatto,
irraggiungibile per gli affamati
e poi svanisci
nella grigia monotonia.
 
 
 
Traduzione a cura di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s