Mik i Natës – Robert Frost / Përktheu në shqip Kujtim Morina

Poezi nga Robert Frost

 

Mik i Natës

Kam qenë njëherë mik me natën.
Kam ecur jashtë në shi dhe përsëri në shi
duke shkuar edhe përtej dritës më të largët.

Kam parë edhe rrugën më të mërzitshme të qytetit.
Kam kaluar nga roja e natës në zonën e tij të mbulimit
dhe kam ulur sytë, pa dëshirë për sqarime.

Kam qëndruar i heshtur duke ndalur rrapëllimën e këmbëve
kur që nga larg një britmë e ndërprerë
u dëgjua nga shtëpitë nga një rrugë tjetër.

Por jo për të më thirrur apo për të më thënë mirëmbetsh
dhe më tej akoma tek një lartësi e pazakonshme
një orë e ndritshme kundrejt qiellit.

shpallte se koha nuk eshte as e drejtë as e gabuar.
Kam qenë mik i natës në një të shkuar.

 

Acquainted with the Night

I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain—and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.

I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.

I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,

But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height,
One luminary clock against the sky

Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.

 *ROBERT FROST

 

Përktheu në shqip Kujtim Morina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s