Universe Within / Poem by S.L.Peeran

Poem by S.L.Peeran
 
 
Universe Within
 
Flying in oblivion, in space,
Observing our cosmos,
Huge galaxies, stars
And their satellites
I peered, looked, observed
The mighty & majesty
Of its creation & enormity.
I wondered how the universe
Supports itself, moves in harmony.
From some unknown remote source,
An atom of photon
Lights the universe, brings life
On a remote satellite of Sun
The Earth. Possessed in its bosom
This man, carrying in him,
This atom of photon to enlighten him,
To grace him with everlasting Mercy.
To soften the fire of Sun within.
To nimble the thinking,
To arouse wisdom, under standing.
To absorb the vitals of the universe within,
To evolve as a pure being.

Poem by Sunil Sharma

Sunil Sharma   Sunil Sharma is Mumbai-based senior academic, critic, literary editor and author with 18 published books: Six collections of poetry; two of short fiction; one novel; a critical study of the novel, and, eight joint anthologies on prose, … Continue reading

MANUSHAQJA (TOROMANI) –JO AJO E NAIMIT: “…pse s’ngre kryet përpjetë.…”. Manushaqja e kësaj poezie me dinjitetin e vetvetes / Përgatiti materialin: Iliriana Sulkuqi

MANUSHAQJA (TOROMANI) –JO AJO E NAIMIT: “…pse s’ngre kryet përpjetë.…”. Manushaqja e kësaj poezie me dinjitetin e vetvetes:   Qyteti im vite larguar prej teje, harruar larg, shpesh për ty kam mall. Dashurinë e parë ta rrëmbeva ashtu fshehur mos … Continue reading

Shtëpia Botuese “Muzgu” publikon Antologjinë poetike “Porta e fshehtë e një gruaje” me parathënie nga botuesi Mark Simoni

Shtëpia Botuese “Muzgu” publikon Antologjinë poetike “Porta e fshehtë e një gruaje” me parathënie nga botuesi Mark Simoni Për një puthje u shemb Troja  Duke qenë se dashuria dhe fëmijëria janë dy prej realiteteve më të rëndësishme letrare të krijuesve, … Continue reading