“НА ВЕЧНИОТ СУДИР МЕЃУ ВЕРАТА И РАЗУМОТ” (“SULL’ETERNA TENZONE TRA FEDE E RAGIONE”) / БИЛЈАНА З. БИЛЈАНОВСКА ( BILJANA Z. BILJANOVSKA)

“НА ВЕЧНИОТ СУДИР МЕЃУ ВЕРАТА И РАЗУМОТ” (“SULL’ETERNA TENZONE TRA FEDE E RAGIONE”) Уверена сум дека мнозина од нас постојано се наоѓаат токму „на вечниот судир меѓу верата и разумот„ како што е поднасловена една од (според мене) позначајните поеми … Continue reading