Yellow leaves (Gele bladeren) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Yellow leaves
 
I rarely wear that colour close
to head or heart, but I now see it in many forms
moving in the wind. The leaves are still stuck
on the tree. The only one in front of my window.
Will autumn drag me along in its unpredictable
days, sweet and cruel, calm and hunted,
amiable and cold and indifferent.
Will the colours slowly transform into
unsteady days when evening falls early
between hopeful expectations and loss,
saying goodbye of time when I held tight
to the same words. Same thoughts.
I turn around and let lamps on tables illuminate
what needs to be illuminated and shining
from the inside, from the most believable.
 
Yellow stands for optimism and energy. You become active in the colour yellow. Terms such as logic, learning, study, intellect, wisdom, grow belong to this colour. Yellow stimulates mental activity. The warm yellow colour stands for cheerfulness, zest for life, freedom of action and being and traveling.
 
 
 
Gele bladeren
 
Ik draag die kleur zelden aan mijn
hoofd of hart maar ik zie hem nu in vele vormen
bewegen in de wind. De bladeren zitten nu nog vast
aan de boom. De enige voor mijn raam.
Zal de herfst mij meesleuren in zijn onvoorspelbare
dagen, zoet en wreed, rustig en gejaagd,
beminnelijk en koud en onverschillig.
Zullen de kleuren langzaam vervormen naar
onvaste dagen waarin de avond vroeg valt
tussen hoopvolle verwachtingen en verlies,
afscheid van de tijd dat ik me vasthield aan steeds
dezelfde woorden. Dezelfde gedachten.
Ik draai me om en laat de lampen op tafels
dat verlichten wat verlicht moet worden en beschenen
vanuit het binnenste, vanuit het meest geloofwaardige.
 
Geel staat voor optimisme en energie, Je wordt actief van de kleur geel. Termen als logica, leren, studie, intellect, wijsheid, groeien horen bij deze kleur. Geel stimuleert mentale activiteit. De warme kleur geel staat voor vrolijkheid, levenslust, vrijheid van handelen en zijn en reizen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s