Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”, Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) / Nga: Merita Curri

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”, Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) Së pari interesante lëvozhga, personazhi dhe dielli. Pse e shoh diellin si ndërlidhës të vajzës me jetën? Edhe … Continue reading

Recensioni e commenti sul libro “Namste” dell’autrice Juljana Mehmeti pubblicato dalla casa editrice ” Libreria Editrice Urso”

Recensioni e commenti sul libro “Namste” dell’autrice Juljana Mehmeti pubblicato dalla casa editrice ” Libreria Editrice Urso” http://www.libreriaeditriceurso.com/mehmetiJuljana.html?fbclid=IwAR3GLAd0x5hZdo3oqc2odXe22-2JxecyibXOyfcJcJJZPSt49eN9ZF6C3mA   NAMASTÉ Sono, parte dell’universo infinito, una particella lanciata tra i paralleli piegati, di quel mondo vestito di sfumatore di luce affondato … Continue reading