“Hiri hyjnor”, si vepër e dimesioneve të mëdha dhe sprovave të mbijetsës së një populli të tërë. ( Referim rreth romanit “ Hiri Hyjnor” të autores Hasije Selishta Kryeziu ) / Nga Agron Shele

    “Hiri hyjnor”, si vepër  e dimesioneve të mëdha dhe sprovave të mbijetsës së një populli të tërë. ( Referim rreth romanit “ Hiri Hyjnor”  të  autores Hasije Selishta Kryeziu )   Nga Agron Shele     “ Kosova … Continue reading