ROLI I VEPRIMTARIT NË FUNKSION TË SHTETFORMIMIT: Hysen Ibrahimit “Vepra – 2 (Arsimi shqip në Suedi)”, Botoi, SHSHASH ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi-Prishtinë, 2017, faqe 376 / Nga: Nexhat Rexha

ROLI I VEPRIMTARIT NË FUNKSION TË SHTETFORMIMIT Hysen Ibrahimit “Vepra – 2 (Arsimi shqip në Suedi)”, Botoi, SHSHASH ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi-Prishtinë, 2017, faqe 376   Drenas, 29 korrik 2017 Rrethanat shoqërore  në botën njerëzore krijojnë situata nga më të … Continue reading