SAVRŠENSTVO PERFECTION  完璧さ – New book Tatjana Debeljački  タチアナ デベリャスキ ( Serbian English and Japanese)

SAVRŠENSTVO PERFECTION  完璧さ New book Tatjana Debeljački  タチアナ デベリャスキー Serbian English and Japanese   BLISKOM Nestaje zajedništvo. Gubimo se napuštajući sebe. Kasno je za otkrivanje simbola. Izraz je oblik istraživanja. na ulazu govornih komora. Razloge spore žrtvujemo brzim rečima. Rastanak je … Continue reading