ŽIVOT JE DAR / Hurija Dženet

Hurija Dženet

 

ŽIVOT JE DAR

Oko nas zrak treperi
I nosi života dah.
Život je posvuda
Posuda krhka,
Koja izazov smjelo
Prima za dar.

Život je prilika da se
Oslika slika –
Ukras joj bude glazbeni ram.
Život je tragedija,
Kad zgasli osmijeh zgrči usne
Koje su htjele opjevati san.

Život je usamljena ptica,
Kad mu mladunčad prije uzleta
Ukrade jastreb pohlepan…
I umjesto bojama začinjen,
Dan postane siv i ledom začaran
– Blago nerotkinjama u ukleti dan.

Život je pun frustracija;
Jasnije se vidi trulež samoživlja,
A ranjena srca trepere ko lišće
Vlagom natopljeno u jesenjeni dan.

Život je slagalica koju rješavati treba:
Poziv na ples sa koracima obrta punih,
Gdje ljubav i kad ju nesklad zaboli
Ne uzvraća istim, zna bezuvjetno da voli.

Život nije postelja od ruža…
U njemu obitava svako stanje uma.
Neobjašnjivo ne podnosim mržnju kovača,
Koji su skrenuli s pravednosti druma.

Ja sam sretna kad se prijateljski živi,
Iako teku mutne vode prljavog stoljeća;
I kad moje voćnjake tuđe ruke beru –
Neka im mirišu plodovi suzama mojim zaliveni.

Život je dar, a ozbiljna su vremena…
U nevremenu kad ljudi kidišu jedni na druge,
Kad plač razara nam lice i oči
Tražimo svjetlost – putokaz u noći.