Shtëpia Botuese”ADA” publikon organin e vet periodik, Revistën Letrare “Obelisk”  / Botues: Roland Lushi

Shtëpia Botuese”ADA” publikon organin e vet periodik, Revistën Letrare “Obelisk” 

www.botimetada.com
Periodike letraro-artistike
Viti X-të i botimit – Nr.210
tetor 2018
Del në datë 15 të çdo muaji.

Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
France

ISSN:2225-78-96

Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016
e-mail: rlushi@yahoo.it

Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së gazetave dhe në libraritë kryesore në Shqipëri (me çmim 100 lekë), në Kosovë (me çmim 1 euro), e në Greqi (me çmim 1 euro).

“Obelisk” mund ta lexoni edhe në internet në adresën:
www.botimetada.com
Abonimet Europë: 1 vit – 15 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 20 usd+pp.

Për çdo vërejtje, sugjerim apo bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it

Nr. llog. Tirana Bank
Lekë: 0130-260249-001
IBAN – AL12 2061 1035 0000 1302 6024 9001

Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tel: +355 4 450 53 12
Tiranë 2018
Tirazhi: 500 copë

 

Botues: Roland Lushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s