Intervistë me autorin Agron Shele për Our Poetry Archive / Realizoi intervistën Stacia Lynn Reynolds dhe Deborah Brooks Langford

Intervistë me autorin Agron Shele për Our Poetry Archive https://ourpoetryarchive.blogspot.be/2017/11/agron-shele_1.html?spref=fb Stafi redaktues i Our Poetry Arvive: Stacia Lynn Reynolds dhe Deborah Brooks Langford; sinqerisht ju falënderon për kohën tuaj dhe shpresojmë se do të kemi mbështetjen tuaj të vazhdueshme.  *** … Continue reading