ITHACA POEM OF THE WEEK #644: PAGPAPASIMULA (INITIATION) – Poem by MANOLIS ALIGIZAKIS / Translated in Filipino by Eden S Trinidad-Philippines

“Lovers-2”, painting by Leonid Afremov, https//afremov.com

ITHACA POEM OF THE WEEK #644
AUTHOR: MANOLIS ALIGIZAKIS (Crete)

PAGPAPASIMULA

Walang hangganan,
pangarap na kaanyuan,
ng nagmumuni-muning sipres
masuyong paghaplos
ng mga daliri at mga hininga
naranasan,
ang himig makalangit
at sa iyong mga mata,
sa patak ng ‘yong luha,
Ibig kong matuklasa
ang hindi mapag-aalinlanganan
at misteryosong
pagpapasimula ng panahon.

Translated in Filipino by Eden S Trinidad-Philippines

 

INITIATION

Borderless,
dreamy image
of a cypress in meditation,
feathery touch
of fingers and breaths
experienced,
heavenly sounds
and in your eyes,
in your teardrop,
I want to discover
the inconceivable
and cryptic
initiation of time.

MANOLIS ALIGIZAKIS (Crete)

Translated by the author –