ALTARI I POEZIVE TË ZGJEDHURA (Qasje poetike: Adem Abdullahu, “Poezi e zgjedhur”, Ylberi plus, Tetovë, 2015) / Nga: Sulejman Mehazi

ALTARI I POEZIVE TË ZGJEDHURA Qasje poetike: Adem Abdullahu, “Poezi e zgjedhur”, Ylberi plus, Tetovë, 2015 Shkrimin do ta fillojmë me poezinë: “Ia thinjën mjekrën/ që në djalëri./Flokun ia numëruan,/ e shumëzuan, e pjesëtuan/ sipas fantazisë shterpe/ tejet e maten/ … Continue reading

“Hạt Mưa Thầm” – Sự Trở Lại Của Nhà Thơ Trẻ Tài Năng Ngọc Lê Ninh | VTC1

“Hạt Mưa Thầm” – Sự Trở Lại Của Nhà Thơ Trẻ Tài Năng Ngọc Lê Ninh | VTC1

Ngọc Lê Ninh

Nhằm khuyến khích và tạo sân chơi cho các nhà thơ trẻ, đưa tình yêu thơ ca đương đại đến gần hơn với các bạn trẻ yêu thơ. Nhà xuất bản Thanh Niên cùng với ĐH Văn Hoá và Nhà thơ Ngọc Lê Ninh giới thiệu 3 tập thơ. Với 2 mảng thơ chính là Thế Sự và Tình Yêu. “Mưa thầm, Chưa thể đặt tên, Vỡ cùng hy vọng” những sự thật trần trụi về một môi trường đang bị tàn phá. Ba tập thơ này được giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao.