“Hạt Mưa Thầm” – Sự Trở Lại Của Nhà Thơ Trẻ Tài Năng Ngọc Lê Ninh | VTC1

“Hạt Mưa Thầm” – Sự Trở Lại Của Nhà Thơ Trẻ Tài Năng Ngọc Lê Ninh | VTC1

Ngọc Lê Ninh

Nhằm khuyến khích và tạo sân chơi cho các nhà thơ trẻ, đưa tình yêu thơ ca đương đại đến gần hơn với các bạn trẻ yêu thơ. Nhà xuất bản Thanh Niên cùng với ĐH Văn Hoá và Nhà thơ Ngọc Lê Ninh giới thiệu 3 tập thơ. Với 2 mảng thơ chính là Thế Sự và Tình Yêu. “Mưa thầm, Chưa thể đặt tên, Vỡ cùng hy vọng” những sự thật trần trụi về một môi trường đang bị tàn phá. Ba tập thơ này được giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s