Nhịp Phách Yêu Thương: Miếu Tình – Thanh Quý | Nhạc NSƯT Trần Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Nhịp Phách Yêu Thương: Miếu Tình – Thanh Quý | Nhạc NSƯT Trần Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh