Poems by Lily Swarn

  Poems by Lily Swarn     Mist   It looked like a pernicious mist Creeping into the nooks and crannies of my being Soft clouds of fragrant jasmines Suspiciously sneaky Melancholic and dolorous Heavily laden with damp dreariness Settling … Continue reading

Bardhyl MALIQI (Albania) – Poetë të takimit Trirema e Poezisë Joniane, Sarandë, Albania 2020

  Bardhyl MALIQI (Albania)   International Poetry Meeting Saranda 2020 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2020   Lindi në 19 korrik 1955, nëKonispol. Ka shkruar 21libra, prejtë cilave po përmendim: “Shije të rrezikuara”(ese), “Qortimi i hartimeve (studim), “Etika rrjedha vetëkomunikimit” … Continue reading

Mexhid MEHMETI (Kosovë) – Poetë të takimit Trirema e Poezisë Joniane, Sarandë, Albania 2020

  Mexhid MEHMETI (Kosovë)   International Poetry Meeting Saranda 2020 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2020   Mexhid MEHMETI, autor i 45 ve¬pra¬ve (poe¬zi, poema, tregime, novela, ro¬ma¬ne, dra¬ma, kri¬¬¬tikë letrare e publi¬cis¬tikë), i prezantuar në disa anto¬logji po¬e¬ti¬ke, tekste … Continue reading